Aktuality

Mestskí hasiči kontrolujú nehnuteľnosti

 

Dobrovoľný mestský hasičský zbor v Dobšinej každoročne v spolupráci s technikom požiarnej ochrany, ktorým je na tento rok ustanovená Věra Krížová vykonáva v meste Dobšiná preventívne protipožiarne kontroly. Každoročne vďaka ich zisteniam hlavne z oblasti prevencie, ale aj ochrany majetku majú obyvatelia jasný prehľad o tom v akom stave sa ich nehnuteľnosť nachádza a aké nedostatky je pred požiarmi nutné odstrániť.

Aj keď pred sebou máme sviatok požiarnikov, ktorým je 4. apríl mestskí dobrovoľní hasiči sa vo svojej činnosti nezastavia. V minulých preventívnych protipožiarnych kontrolách bolo dovedna skontrolovaných 149 objektov a nedostatky požiarnici zistili v deviatich z nich. Vykonávať tieto kontroly vyplýva mestu Dobšiná v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

 

Mesto Dobšiná môže kontrolami uplatniť v prípade zistenia nedostatkov tieto opatrenia: Ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a kontrolovaný subjekt nepredloží potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, vtedy mesto danú skutočnosť oznámi príslušnému OR HaZZ na ďalšie riešenie. Ak vzniknú kontrolou pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, mesto danú skutočnosť oznámi príslušnému inšpektorátu práce.

 

Mestský úrad v Dobšinej vydal stanovisko, v ktorom sa uvádza, že: „Kontroly v meste sa vykonávajú podľa vopred stanoveného ročného plánu. Tento plán je možné v odôvodnených prípadoch doplniť. Ročný plán obsahuje zoznam kontrolovaných subjektov, ktorý vám sprístupňujeme. Lehota na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte.“ V tomto roku je plánovaná kontrola až v 164-och nehnuteľnostiach, ktorých zoznam vám prinášame.


Zoznam objektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol

 

P. č.

Súpisné

číslo:

Vlastník /užívateľ/ objektu:

Ulica:

1.

970

Rodina Luczyová

Kúpeľná

2.

971

Rigo Milan

Kúpeľná

3.

972

MUDr. Ondrej Molnár

Kúpeľná

4.

973

Kašpar Martin

Kúpeľná

5.

974

Červenák Ján

Kúpeľná

6.

975

Neobývaný (Nohavička)

Kúpeľná

7.

976

Lipták Samuel

Kúpeľná

8.

977

Tököly Eduard

Kúpeľná

9.

978

Hrnčiarik Ivan

Kúpeľná

10

979

Švarc Jaroslav

Kúpeľná

11.

980

Švarc Radoslav

Kúpeľná

12.

981

Ferko Ivan

Kúpeľná

13.

982

Valentko Ján

Kúpeľná

14.

984

Neobývaný (Eltschläger)

Kúpeľná

15.

985

Neobývaný (Blašková)

Kúpeľná

16.

986

Červenák Jozef

Kúpeľná

17.

987

Ruffínyho vila

Kúpeľná

18.

988

Sýkorová Gabriela

Kúpeľná

19.

989

Mirga František

Kúpeľná

20.

990

Lelko Karol

Kúpeľná

21.

991

Laurinc Ján

Kúpeľná

22.

992

Neobývaný (Laurinc)

Kúpeľná

23.

993

Wágner Ján

Kúpeľná

24.

994

Kašpar Marek

Kúpeľná

25.

995

Ambroz Jozef

Kúpeľná

26.

996

Kašpar Miroslav

Kúpeľná

27.

997

Červenák Igor

Kúpeľná

28.

998

Gono Gustáv

Kúpeľná

29.

999

Kačica Vojtech

Kúpeľná

30.

1000

Kašpar Štefan

Kúpeľná

31.

1001

Šoľová Zuzana

Kúpeľná

32.

1002

Majorošová Magdaléna

Kúpeľná

33.

1003

Vall Imrich

Kúpeľná

34.

1004

Dologová Albína

Kúpeľná

35.

1005

Demko Milan

Kúpeľná

36.

1007

Černický Miroslav

Kúpeľná

37.

1008

Holmok Jozef

Kúpeľná

38.

1009

Červenák Bohuslav

Kúpeľná

39.

1010

Lipták Daniel

Kúpeľná

40.

1011

Ferková Božena

Kúpeľná

41.

1012

Ferko Marián

Kúpeľná

42.

1013

Holmok Michal

Kúpeľná

43.

1014

Gonová Margita

Kúpeľná

44.

1015

Čopák Maroš

Kúpeľná

45.

1016

Krausov dom

Kúpeľná

46.

1017

Ševcová Oľga

Kúpeľná

47.

1018

Klausman Miroslav

Kúpeľná

48.

1019

Herčková Zuzana

Kúpeľná

49.

1020

Dovalovský Urban Ondrej

Kúpeľná

50.

1021

Truhlík Karol

Kúpeľná

51.

1022

Lipták Ľudovít

Kúpeľná

52.

1169

Lipták František

Kúpeľná

53.

1079

Galajda Ondrej

Kúpeľná

54.

1080

Bašták Štefan

Kúpeľná

55.

1023

Palocsanyi Imrich

Vyše mesta

56.

1024

Matulová Júlia

Vyše mesta

57.

1106

Krížo Peter

Vyše mesta

58.

1025

Chata Čuntava

Vyše mesta

59.

1026

Rodina Neubauerová

Vyše mesta

60.

1027

Olochová Zuzana

Vyše mesta

61.

1028

Neobývaný

Vyše mesta

62.

1029

Neobývaný

Vyše mesta

63.

1030

Spišák Erik

Vyše mesta

64.

1031

Žigová Zuzana

Vyše mesta

65.

1032

Žiga Július

Vyše mesta

66.

1034

Vikartovský Milan

Vyše mesta

67.

1035

Rodina Máliková

Vyše mesta

68.

1037

Chovanec Albert

Vyše mesta

69.

1037

Bojtar Ondrej

Vyše mesta

70.

1044

Lelko Jozef

Niže mesta

71.

1046

Neobývaný (Košút)

Niže mesta

72.

1048

Puškášová Jana

Niže mesta

73.

1049

Neobývaný (Rupp)

Niže mesta

74.

1050

Neobývaný (Hirnerov dom)

Niže mesta

75.

1051

Neobývaný (Ing. Zahoranský)

Niže mesta

76.

1052

Averšová Svetlana

Niže mesta

77.

1053

Marciš Ján

Niže mesta

78.

1054

Neobývaný (Mihók)

Niže mesta

79.

1057

Ferko Dušan

Niže mesta

80.

1059

Blaško Emil

Severná

81.

1060

Balogh Ladislav

Severná

82.

1061

Korintuš Ivan

Severná

83.

1062

Antony Ferdinand

Severná

84.

1063

Kováč Ján

Severná

85.

1064

Vrbjar Ján

Severná

86.

1065

Oravec Milan

Severná

87.

1066

Köteleš Štefan

Severná

88.

1067

Breuer Jozef

Severná

89.

1068

Zahoranský Jozef

Severná

90.

1069

Tokarčíková Žofia

Severná

91.

1070

Klieštik Rastislav

Severná

92.

1071

Baumgärtnerová Štefánia

Severná

93.

1072

Leffler Zoltán

Severná

94.

1275

Leffler Peter

Severná

95.

1073

Grofčíková Anna

Severná

96.

1074

Šrenkel Jozef

Severná

97.

1075

Tomášik Ondrej

Severná

98.

1076

Mikulík Michal

Severná

99.

1077

Ertl Viktor

Severná

100.

1078

Ferenčík Dušan

Severná

101.

1155

Krausová Anna

Zimná

102.

1156

Spišáková Helena

Zimná

103.

1157

Spišák Jaroslav

Zimná

104.

1158

Šmelko Adam

Zimná

105.

1159

Kortiš Ján

Hronská

106.

1160

Barnák Pavol

Hronská

107.

1201

Vikartovský Milan

Vyše mesta

108.

1215

Pamula Milan

Hronská

109.

1252

Kortiš Gejza

Hronská

110.

1251

Gergoš Michal

Hronská

111.

1249

Černický Róbert

Hronská

112.

1255

Kolárik Rastislav

Hronská

113.

1161

Alexai Ján

Hronská

114.

1196

Vilím Ondrej

Hronská

115.

1197

Klement Vladimír

Hronská

116.

1205

Rupp Zdeněk

Hronská

117.

1206

Ruppová Janka

Hronská

118.

1162

Predajňa DIPOS

Vlčia dolina

119.

1163

Holmok Jozef

Vlčia dolina

120.

1164

Vilim Ján

Vlčia dolina

121.

1165

Sarnovský Michal

Vlčia dolina

122.

1166

MVDr. Lašák František

Vlčia dolina

123.

1167

Fundja Jozef

Vlčia dolina

124.

1168

Mišanko František

Vlčia dolina

125.

1173

Kaprálová Gizela

Vlčia dolina

126.

1174

Detvayová Gabriela

Slnečná

127.

1175

Vozárová Janka

Slnečná

128.

1176

Strišovský Vladimír

Slnečná

129.

1180

Šmelko Bartolomej

Mierová

130.

1181

Zimerman Július

Mierová

131.

1182

Tokarčík Jaroslav

Mierová

132.

1183

Moskál Jozef

Mierová

133.

1184

Delia Michal

Mierová

134.

1185

Ing. Švingál Pavol

Mierová

135.

1186

Uhrin Vilim

Mierová

136.

1187

Lipták Róbert

Mierová

137.

1188

Krížo Peter

Mierová

138.

1189

Rochfaluši Vladimír

Mierová

139.

1190

Takáčová Elena

Mierová

140.

1191

Mihók Stanislav

Mierová

141.

1192

Ing. Lipták Ľubomír

Mierová

142.

1194

Mgr. Gonda Milan

Mierová

 

Chatrče bez súpisného čísla

 

143.

Gažik Pavol

Cigánska osada

144.

Tomes Ľudovít

Cigánska osada

145.

Lakatoš Ján

Cigánska osada

146.

Kotlár Ján

Cigánska osada

147.

Kotlár Jaroslav

Cigánska osada

148.

Kotlár Štefan

Cigánska osada

149.

Bobačeková Helena

Cigánska osada

150.

Gono Miroslav

Cigánska osada

151.

Gono Rémus

Cigánska osada

152.

Holmok Vladimír

Cigánska osada

153.

Červenák Ján

Cigánska osada

154.

Rigo Milan

Cigánska osada

155.

Kotlár Martin

Cigánska osada

156.

Gono Ján

Cigánska osada

157.

Lakatoš Peter

Cigánska osada

158.

Kotlár Jozef

Cigánska osada

159.

Ferko Róbert

Cigánska osada

160.

Gažik Jozef

Cigánska osada

161.

Gažik Róbert

Cigánska osada

162.

Holmok Ján

Cigánska osada

163.

Kotlár Roman

Cigánska osada

164.

Gono Martin

Cigánska osada

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »