Kultúra

Júnové dni v 3.B na ZŠ v Dobšinej

 

Tretiacky jún bol pestrý na veselé a tvorivé aktivity. Začiatkom júna sme sa v škole učili o povestiach. Ako hrdí Dobšinčania sme si pripomenuli aj zázračnú povesť o Sklenenej panej z Muránikov. Aby sme o nej nečítali iba z knihy, vybrali sme sa na výpravu za jej pokladom priamo na miesto – do Muránikov. Vyrazili sme zo školy, ale po ceste sme sa zastavili na radnici. Tam je umiestnený prekrásny obraz, ktorý ilustruje samotnú povesť, ale aj okolnosti, za akých došlo k tureckému vpádu do Dobšinej. Na námestí sme obdivovali krásu Sklenenej panej v drevenom podaní a potom už pokračovali vo výprave za pokladom. V altánku pod Muránikmi sme si oddýchli, napili sme sa a podľa inštrukcií z povesti začali hľadať miesto, kde krásna krčmárka ukryla svoj poklad. Poklad Sklenenej panej ostal pred našimi očami skrytý, ale našli sme aspoň maličkú náhradu – truhličku plnú sladkých cukríkov.

Povesť nás natoľko očarila, že sme sa rozhodli urobiť si o nej aj vizualizáciu na kartón. Čo myslíte, podarila sa? Myslím, že jednotky z vlastivedy boli zaslúžené. Skvelé výkony však tretiaci z béčky podali aj na prírodovede. Učili sme sa o tom, ako sa živočíchy rozdeľujú na stavovce a bezstavovce. Deti téma veľmi zaujala a mimoriadne sebaisto sa naučili správne zaradiť živočíchy rôzneho druhu. Ich zanietenie sme proste museli využiť a tak sme pozvali malých prváčikov z 1.C na hodinu prírodovedy. Tretiaci si rozdelili úlohy, naučili sa texty a prváčikom všetko učivo vzorne vysvetlili. Ich „hodina“ mala úspech, prváci sa dokonca pokúsili roztriediť živočíchy do skupín ako ich veľkí kamaráti. Keď si nevedeli poradiť, mohli využiť žolíka v podobe svojich kamošov tretiakov, alebo pani učiteľky.

Najväčší zážitok však prišiel, keď si žiaci spoločne išli pozrieť skutočné živočíchy do ZOO v Košiciach. Na spoločnom školskom výlete 1.C a 3.B sa okrem detí zúčastnili aj mamky niektorých žiakov a ich súrodenci. Začali sme krásnou rozprávkou v kine Cinemax: Elementy. Pukance nás nenasýtili dostatočne a tak sme po rozprávke zašli na obed do reštaurácie. Napriek tomu, že to bolo pre mnohých prvýkrát, čo stolovali v reštaurácii, správali sa naozaj slušne a spôsobne. S plnými bruškami sme už vyrazili na cestu za zvieratkami. Vidieť naživo kŕmenie tuleňov a ich predstavenie plné šikovných trikov bolo veľmi zaujímavé.

Veľký úspech mali aj pelikány, páv, leopard, zebra a najmilší obyvatelia ZOO – maličké surikaty. Na záver sme ešte navštívili miestne teráriá, ktoré ukrývali oooooobrovské hady, ktoré stresovali hlavne pani učiteľku. Plní zážitkov sme cestovali domov a na druhý deň si zvieratká zo ZOO pripomenuli v triede a zatriedili ich do jednotlivých skupín živočíchov. Ďakujeme kamarátom z 1.C a ich pani učiteľke za to, že s nami prežili toto dobrodružstvo, pani učiteľke Liptákovej a OZ Detstvo deťom za sponzoring a pomoc a pánovi šoférovi autobusu za trpezlivosť a bezpečný transport.

Triedna učiteľka 3.B, PaedDr. Erika Spiššáková

Translate »