Aktuality

Zapojte sa do Dňa Zeme 2019 v meste Dobšiná

 

Aj planéta Zem má svoj sviatok, ktorý tradične oslavujeme 22.apríla. Tento sviatok má veľký ohlas najmä medzi študentami. V súčasnosti patrí Deň Zeme medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme.

Mesto Dobšiná v spolupráci s Podnikom služieb mesta Dobšiná s.r.o. aj tento rok zabezpečí rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov s objemom 2m3 na obvyklé miesta v popoludňajších hodinách (podľa tabuľky). Pristavené kontajnery sú určené pre občanov, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.

Do týchto nádob môžu obyvatelia umiestňovať veľkorozmerný domový odpad (drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Žiadame obyvateľov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne a tento druh odpadu čo najviac zminimalizovali, aby sa zabránilo rýchlemu naplneniu kapacity kontajnerov.

Kontajnery neslúžia na zber elektroodpadu (napr. chladničky, práčky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu ( tráva, konáre, slama), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky). Elektroodpady je možné odovzdať v areáli PSMD s.r.o..

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Dátum Stanovištia
31.5.-2.6. Futbalové ihrisko – parkovisko
  Bujak – za obchodom
  Mierová, Severná
  Turecká
7.-9.júna Vlčia dolina
  Hnilecká – Skalná
  P.J. Šafárika
14.-16.júna SNP – mestský park
  SNP – parkovisko Coop Jednota
  SNP – Gymnázium
  Kúpeľná
21.-23.júna Sídlisko Rozkvet
  Zimná – pod školou
  Zimná – ev. kostol
  Zimná – Železničná

Ing. Dana Kuchárová, MsÚ Dobšiná, foto: ilustračné

Translate »