Šport

Úspešné deti z CDR Dobšiná

 

Prvé jarné mesiace v našom zariadení patria už tradične našim odhodlaným a talentovaným športovcom. Svoje schopnosti a tréningové úsilie sa snažia pretaviť do čo najlepších výsledkov v súperení s deťmi s podobným osudom v rámci regiónu, i celého Slovenska. Tak ako vždy začíname najprv súťažami v rámci nášho zariadenia, aby sme si vyhliadli adeptov, ktorí nás budú reprezentovať na športových podujatiach. Deti sa na tieto akcie veľmi tešia, aj pre príjemnú atmosféru, i vôňu guláša, ktorý nemôže chýbať. Ti najzdatnejší nás potom reprezentujú najprv na regionálnom kole.

Ani tohto roku nás naše deti nesklamali a po sčítaní bodov zo všetkých športov (atletika, stolný tenis, futbal, vybíjaná) sme obsadili krásne 2.miesto v rámci košického regiónu. Najviac sa darilo futbalistom, ktorí na turnaji v Ždani nenašli premožiteľa. Na najvyšší stupeň ešte na stolnotenisovom turnaji v Košiciach vystúpili P. Varga, J. Tomiová v dvojhrách a ovládli aj súťaž v mixe. V atletických súťažiach, ktoré sa konali v Levoči nás 1. miestami potešili: S. Čonka- 60m, M. Čavnický – 300m , A. Lalik -vrh guľou a I. Kisidaová – 800m. 2.miesta obsadilo družstvo dievčat vo vybíjanej, M. Čavnický – 100m, M. Kotlárová – skok do diaľky a D. Kroščenová vo vrhu guľou. Na 3.stupienok na „bedni „vyskočili D. Kroščenová – 100m, skok do diaľky, S. Čonka- 300m , A. Čavnický – 100m , Š. Gono – skok do diaľky , D. Lalíková – vrh guľou.

Najúspešnejšie deti sa už každoročne prebojujú na celoslovenské hry pre deti z Centier pre deti a rodinu. Na atletické súťaže sa už všetci tešíme na vychýrený atletický ovál v Šamoríne- Čilistove, kde sa tohto roku prebojovalo 5 detí. Najväčší úspech dosiahol M. Čavnický, ktorý finišoval na 300m trati na skvelom 2.mieste.Tesne za pódiovým umiestnením, na 4.mieste skončila D. Kroščenová vo vrhu guľou. Po 5.miesto si v behu na 60m dobehol S. Čonka. Aj 6.miesto P. Vargu (ako náhradník za A. Lalika) nie je na zahodenie. V loptových hrách v Hybe sa nám až tak nedarilo. Futbalisti – 9.miesto, vybíjaná – 4.miesto, no už postup na toto podujatie môžeme hodnotiť ako úspech.

To najlepšie prišlo nakoniec. Predsa sme aj tento rok mali aj majstrov Slovenska a to v stolnom tenise v mixe v zložení P. Varga, J. Tomiová. 3.miesto ešte obsadila J. Tomiová v dvojhre a 5.miestom ju doplnil P. Varga. Táto súťaž prebiehala v stolnotenisovej hale pod Čebraďom v Ružomberku.

V celkovom hodnotení (za účasti vyše 60 CDR) sme síce neobhájili historické minuloročné prvenstvo v rámci celého Slovenska, no 6 miestom sme zase raz potvrdili vysoký kredit nášho zariadenia. Oceneným deťom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu CDR i mesta Dobšiná. Naďalej im prajeme veľa chuti do tréningového úsilia, aby sme sa mohli podobnými výsledkami popýšiť aj o rok. Veľká vďaka patrí aj pani riaditeľke,  Mgr. M. Mandelíkovej, ktorá deti i vychovávateľov v tejto činnosti podporuje. Poďakovanie patrí takisto všetkým vychovávateľom a ostatným pracovníkom zariadenia, ktorí sa svojou každodennou prácou podieľajú na všeobecnom rozvoji detí, v ktorom má šport a dúfajme, že aj naďalej bude mať významné miesto.

Bc. Marek Leško Rusnák                    

Translate »