Šport

Plavecký výcvik ZŠ v Dobšinej

 

Keďže plávanie patrí medzi športové činnosti, ktoré významne ovplyvňujú vývin detí, ani sekundu sme nerozmýšľali pri rozhodovaní, či plavecký kurz zorganizovať aj tento rok. Plavecký výcvik prebiehal ako každoročne v areáli Krytej plavárne vo Svite s veľmi hojnou účasťou. Pre plavcov bol k dispozícii 25 metrový plavecký bazén s hĺbkou vody od 120 do 180 cm a pre neplavcov to bol malý bazén s hĺbkou od 40 do 80 cm.

Začiatočníci sa s vodou najprv zoznamovali, hrali sa, postupne prešli dýchaním do vody, splývaním ale aj skokmi do vody. Prekonávali strach z vody a oboznámili sa s plaveckou technikou. Pedagógovia každý deň primerane zvyšovali nároky, pridávali nové cvičenia a môžeme konštatovať, že takmer u každého zúčastneného bolo vidieť veľké pokroky. Pokročilí plavci sa zlepšovali vo svojej plaveckej technike a osvojili si ďalšie plavecké štýly.

V posledný deň kurzu sa konali plavecké preteky, kde si mohli žiaci zmerať svoje „plavecké sily“. Žiaci z 3. a 4. skupiny predviedli, čo sa počas kurzu naučili a to preplávaním plaveckého bazénu na šírku. Žiaci z 2. skupiny predviedli plavecký štýl, v ktorom sa cítia najistejší a to preplávaním celého 25m bazéna no a na koniec sa predviedli žiaci z 1. skupiny, ktorý zaplávali 25m kraulom so štartovým skokom.

Veľká pochvala patrí Matejovi Lefflerovi z 8.A, ktorý zaplával 25m plaveckým spôsobom motýlik, nazývaným aj delfín, so štartovým skokom. Všetci žiaci zvládli kurz na výbornú, za čo im patrí veľká pochvala. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Mgr. Veronika Hamráková

Translate »