Aktuality

Projektová činnosť CVČ DaM Dobšiná je úspešná

 

Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej sa dlhoročne zapája do rôznych projektov. Cieľom projektového snaženia je modernizovať priestory, upraviť záhradu, športoviská, oddychové zóny alebo spestriť deťom činnosť. Okrem vlastného prospechu je cieľom urobiť niečo pre komunitu, pre deti, obyvateľov mesta, alebo pomôcť ľuďom v núdzi. Jedným z posledných úspešných projektov podporený FONDOM  NA PODPORU UMENIA je projekt:

Tvorivý ateliér

Cieľom je umožniť deťom a všetkým obyvateľom mesta zapojiť sa do kreatívnej činnosti. Aby si každý mohol vyrobiť vlastnými rukami výrobok, či už úžitkový alebo ozdobný. Umožniť ľuďom stretávať sa, porozprávať, tvoriť. Odlákať deti a mládež od televízie a ponúknuť im zmysluplnú činnosť. Zapojiť do projektu aj ľudí v nezávideniahodnej situácii, osamelých dôchodcov, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, nezamestnaných, mamičky na materskej atď. Ponúknuť obyvateľom možnosť netradičných spôsobom tvorby ako “ Záhradná vernisáž“ alebo “ Tvorivý plenér“. Naučiť ich narábať s materiálom, využiť tradičné a nové techniky, vyrábať si užitočné výrobky a veci pre radosť.

Pri našich aktivitách nadviažeme na naše osvedčené projekty ako sú: KREATÍVNE POPOLUDNIE, počas ktorých budeme v priestoroch CVČ vyrábať jesenné aranžmány, maľovať na tričká šiť hračky tvoriť z papiera, vyrábať živicové a korálkové šperky, modelovať, pracovať s fimom a pod. So ŠKOLKARMI plánujeme vyrábať šarkany, ovocníčkov, halloweenske strašidlá a pod. TVORIVÉ DIELNE sa budú konať v MSKS a plánujeme vytvárať jesenné a vianočné aranžmány stromčeky šťastia náramky priateľstva, maľovať na hodváb, plstiť a batikovať. Pre talentované deti plánujeme ZÁHRADNÚ VERNISÁŽ kde budú vystavené diela tvorivého plenéru. Na tvorivý PLENÉR sa chystáme do blízkeho Slovesnkého raja kde zrealizujeme výlet do prírody. Tam si účastníci nazbierajú prírodniny, z ktorých budú tvoriť kreatívne predmety, aranžmány a pod. Projekt bude prebiehať od septembra 2016 do februára 2017. O priebehu a výsledkoch Vás budeme pravidelne informovať a budeme radi, keď sa do projektu zapojíte.

Prehľad úspešných projektov, ktoré boli v poslednom období realizované:

Moderná história

Vďaka nadácii Orange sa nám podarilo zrealizovať projekt Moderná história. Úlohou projektu bolo získať informácie o tradičnej ľudovej kultúre a umení, zapojiť deti i miestnu komunitu do aktivít spojených s využitím získaných vedomostí pri tvorbe diel úžitkového umenia. Projekt bol realizovaný formou tvorivých dielní, oboznamovaním sa so slovenským folklórnym a ľudovým umením transformovaným do súčasnej modernej podoby, ktorá je príťažlivejšia pre deti a mládež v súčasnej pretechnizovanej spoločnosti. Výsledky projektu boli odprezentované na vernisáži v rámci Turičných sviatkov.

Kelavle canga

Vďaka Citibank Europe, pobočke zahraničnej banky Komunitný život a Finančné vzdelávanie sme zrealizovali projekt Kelavle canga (tancujúce nohy), ktorého cieľom bolo umožniť mladým talentovaným Rómom rozvíjať svoje schopnosti a talent v rámci záujmového útvaru Kelavle canga, udržiavať tradície rómskeho etnika, umožniť im dôstojne sa prezentovať pred verejnosťou. Za finančný príspevok sme zakúpili materiál na sukne, topy, šatky a roľničky. Členovia záujmového útvaru sa prezentovali na mnohých kultúrnych podujatiach.

Keď láska topí ľad

Myšlienkou projektu  Nadácie Orange – Darujte Vianoce bolo pripraviť pekné Vianoce tým, ktorí sú vo finančnej tiesni a nemôžu si dovoliť niečo naviac. Za finančné prostriedky získané z projektu sme zakúpili sladkosti, džúsy a ovocie, vytvorili sme balíčky pre deti zo sociálne slabých, neúplných a viacdetných rodín a pre osamelých dôchodcov. Deti nášho centra sa naučili vianočné vinše a roznášali balíčky po rodinách s prianiami, úsmevom a vianočnou náladou.

My sa neučíme, my sa hráme

Projekt nadácie Orange, Školy pre budúcnosť. Projektom My sa neučíme, my sa hráme, sa nám podarilo zatraktívniť hodiny Anglického jazyka a posmeliť deti v komunikácii  v cudzom jazyku. Odohrali sme 11 predstavení, z ktorých najväčší úspech mala rozprávka “Ako šiel zajačik na návštevu ku zvieratkám do lesa“. Z poskytnutých prostriedkov sme zakúpili hlavne bábky, divadelné scény a pomôcky.

Tancujúce slniečka

Slovenské elektrárne, a.s. nám poskytli finančný dar na nákup materiálu a pomôcok na tanečné krúžky, ktoré sú v našom zariadení veľmi obľúbené. Vďaka finančnej podpore sme zakúpili mažoretkové paličky, biele pompóny a klobúky pre krúžok country tancov. Deti následne prezentovali svoju činnosť na podujatiach v rámci Dní mesta Dobšiná, na Vianočnej akadémii, Dňa matiek, vystupovali pre dôchodcov.

Hráme sa zdravo

Projekt nadácie COOP Jednota Nech sa nám netúlajú. Hlavnou myšlienkou projektu vybudovania viacúčelového ihriska bolo poskytnúť deťom priestor na činnosť záujmových útvarov a príležitostnú činnosť. Projektom sme zatraktívnili exteriér nášho zariadenia pre trávenie voľného času formou športových aktivít a hier. Za poskytnuté prostriedky sme zakúpili trampolínu, stolnotenisový stôl, florbalové hokejky a bránky, lezeckú stenu a ďalšie športové vybavenie. S pomocou dobrovoľníkov sme vytvorili multifunkčné ihrisko, ktoré rozšírilo možnosti našej činnosti.

Prinášame vám radosť
Každoročne sa pred Vianocami zapájame do grantového programu Darujte Vianoce vyhláseného Nadáciou Orange. Pred Vianocami sme sa rozhodli podať projekt pod názvom Prinášame vám radosť, kde deti z neúplných alebo zo sociálne slabých rodín prispeli svojou trochou k spríjemneniu vianočných sviatkov. Napiekli pre seba a svoje rodiny vianočné pečivo. Zažili pekné chvíle pri pečení koláčikov a následne vianočnom posedení. Zároveň potešili svoje rodiny krabicou koláčov a vianočného pečiva.

Ing. Mária Rybárová, riaditeľka CVČ Dobšiná

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »