Aktuality

Neničme si to, čo sme vytvorili pre všetkých

 

V roku 2013 mesto Dobšiná, s podporou programu Terra Incognita, zriadilo Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej, ktorý má oživiť spomienky na zašlú slávu baníctva v našom meste. Na trase sa nachádza 9 informačných tabúľ s charakteristikami pozoruhodných miest z oblasti baníctva a pozostatkoch technických pamiatok, okrem toho sa tu nachádzajú turistické prístrešky, lavice, stoly a smerovníky. Vytvorený náučný chodník má slúžiť nielen obyvateľom mesta, ale aj návštevníkom , turistom.

Pracovníci oddelenia kultúry a športu sa usilujú chodník udržať vo funkčnom stave, nakoľko vandali poškodzujú prístrešky, lavice, informačné tabule.  Väčší problém nastal práve v tomto covidovom období, kedy ľudia viac chodia do prírody a svoje „emócie“ si vybíjajú poškodzovaním a ničením vybavenia náučného chodníka. Napríklad: poškodená strecha na novoopravenom prístrešku na Záhradnej ulici, poškodená informačná tabuľa na ceste do Lányiho Huty, poškodené lavičky,  zničený altánok nad Lányiho Hutou a spálená informačná tabuľa o dobšinských povestiach, ktorá zrejme poslúžila na opečenie slaniny. Ďalšia informačná tabuľa nad Rikom bola úplne vytrhnutá aj s betónovým základom a odtiahnutá do kríkov.

V mesiaci november sme stihli niektoré poškodenia napraviť a v údržbe budeme na jar pokračovať. Chcem však apelovať na všetkých návštevníkov nielen náučného chodníka, ale aj prekrásnej prírody v okolí Dobšinej, aby namiesto ničenia toho, čo vytvorili iní, pomohli udržať svoje okolie čisté a napríklad počas prechádzky alebo túry vyzbierali pozahadzované odpadky, alebo upozornili kompetentných na zistené poškodenia.

Vždy je všetko o ľuďoch, ktorí sem prichádzajú. Môže byť tisíc nariadení, keď niekto nerešpektuje základné povinnosti. Je tu výzva smerom k verejnosti: „Neničme si to, čo sme vytvorili pre všetkých“. Chodník slúži všetkým obyvateľom mesta a je na každom z nás, aby sme ho mohli  v plnej kvalite využívať mnoho ďalších rokov.

Text a foto:  Anna Macková, vedúca odd. kultúry a športu

Translate »