Krízový štáb prijal aj nadštandardné opatrenia

 

Tretie stretnutie krízového štábu Mesta Dobšiná sa uskutočnilo 31.03.2020, kde boli už predtým prijaté opatrenia vyhodnotené. V nich bude mestská samospráva v Dobšinej naďalej pokračovať až do odvolania krízovej situácie, pričom bude dbať na dodržiavanie nariadení. Ako sme sa dozvedeli na stretnutí, Mesto Dobšiná dovedna rozdalo už 1500 rúšok zväčša prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov. Prioritne sa pracovníci zamerali na obzvlášť ohrozených ľudí, akými sú dôchodcovia nad 65 rokov, ale aj chronicky chorí pacienti. Páve im boli plošne doručované ochranné látkové rúška priamo do schránok aj s poučením ako dbať na bezpečnosť počas mimoriadnej situácie.

Mesto Dobšiná úzko spolupracuje aj s miestnou organizáciou Slovenského Červeného kríža, ktorého členovia zriadili na verejnom priestranstve povedľa materskej školy na Ulici SNP informačnú tabuľu, kde môže široká verejnosť nájsť aktuálne informácie o tom, ako sa chrániť, ale aj ako pomôcť. Taktiež na verejných miestach v správe mesta a v mestských budovách pribudli v spolupráci so SČK letáky ohľadom koronavírusu, pričom mesto oslovilo aj súkromných prevádzkovateľov, ktorí boli požiadaní o súčinnosť pri umiestnení info letákov v ich prevádzkach. Na výzvu pomoci od Mesta Dobšiná a SČK zareagovali mnohí obyvatelia, ale aj organizácie, ktoré začali šiť ochranné rúška a odovzdali ich sociálnym pracovníkom na Mestskom úrade v Dobšinej, prípadne Slovenskému Červenému krížu. Darované rúška tak putovali všetkým najohrozenejším, ktorí danú formu pomoci potrebovali.

Ako sme uviedli, cieľovou skupinou pomoci sú ľudia v dôchodkovom veku nad 65 rokov a chronicky chorí pacienti, či už dospelí, alebo deti. Rúšok je obmedzený počet, nie je možné ich distribuovať plošne, iba tým, ktorí sú na daný typ pomoci odkázaní, alebo patria do rizikovej skupiny. Pokiaľ poznáte seniora, či chronicky chorého, ktorému je potrebné rúško zaobstarať, kontaktujte sociálne pracovníčky mesta, ktoré zabezpečujú aj donášku nákupu, tiež liekov z lekárne odkázaným obyvateľom, tiež ľuďom, ktorí nemajú príbuzných a sú v karanténe na telefónnych číslach: 0918 653 657, 0908 778 112, 0917 668 931.

Mesto Dobšiná na stretnutí krízového štábu vyhodnotilo aj doteraz prijaté bezpečnostné opatrenia a pridáva ďalšie. Pracovníci Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. budú každodenne dezinfikovať na to určeným roztokom miesta autobusových zastávok a vo verejných budovách pri vchodoch pribudnú stále dezinfekčné prostriedky na ruky pre verejnosť, ktorá budovy navštívi len v nevyhnutnom prípade.  V súvislosti s karanténnymi opatreniami Mesto Dobšiná prostredníctvom Mestskej polície stále spolupracuje s Políciou SR, ktorá preveruje všetky nahlásenia nedodržiavania 14 dňovej domácej karantény u občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia po účinnosti tohto nariadenia. Vyzývame občanov mesta Dobšiná, ktorí sa vrátili zo zahraničia v čase od 16. marca 2020, aby túto skutočnosť oznámili svojmu ošetrujúcemu lekárovi a Mestskej polícii v Dobšinej na telefónnom čísle: 058/7941 700, alebo Obvodnému oddeleniu  policajného zboru v Dobšinej na telefónnom čísle 0961 734 105, alebo RÚVZ v Rožňave na telefónnom čísle 058/ 732 3257. Aj touto cestou dôrazne žiadame všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia o dodržiavanie povinnej 14 dňovej karantény.

Tiež žiadame občanov o dodržiavanie a správne nosenie ochranných pomôcok, najmä rúšok na verejnosti. Hliadky Mestskej polície budú dohliadať striktne na toto opatrenie, kde aj na Dedičnej ulici, ale aj iných uliciach v meste (Kúpeľná, Zimná, Turecká a iné) s vyšším počtom marginalizovaných skupín budú ich obyvatelia upovedomení o tom, že do mesta bez rúška nie je možný vstup. Tiež bude prebiehať pravidelná osveta v danej oblasti. V tejto súvislosti Mesto Dobšiná zabezpečilo aj šesť ochranných oblekov s príslušenstvom pre člnov Mestskej polície, ktorí môžu byť súčinní pri výkonoch, ktoré si tieto ochranné pomôcky budú vyžadovať. Mesto Dobšiná ďakuje všetkým zdravotníkom, záchranárom, hasičom, policajtom, dobrovoľníkom, organizáciám, predavačom v obchodoch, ale aj obyvateľom, ktorí sa zapojili do šitia ochranných rúšok, či boli a sú inak pomáhajú v tejto situácii.

Krízový štáb mesta Dobšiná

Translate »