Kultúra

12. ročník „Čítajme si…“ aj v Dobšinej

 

Linka detskej istoty, n. o. prostredníctvom telefonických liniek 116 111 a 116 000 s celoslovenskou pôsobnosťou prijíma tisícky hovorov priamo od detí. Získava tak informácie o ich starostiach, radostiach a prežívaní tak, ako to cítia ony samé. Nie všetky sú o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Veľká časť týchto hovorov je o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o nude, či o nízkej kreativite detí. Práve čítanie je jednou z aktivít, ktoré podnecujú obrazotvornosť, rozvíjajú fantáziu, obohacujú slovnú zásobu, ovplyvňujú životné hodnoty. Preto opätovne už po dvanástykrát organizátori prišli s podujatím, ktoré podporuje a rozvíja čítanie detí. Krstnou mamou projektu čítania je známa prozaička, pani Oľga Feldeková.

Mestská knižnica v Dobšinej zareagovala na výzvu a zapojila sa do tohto projektu, kde sa dňa 30. mája 2019 od 09:00 hod. do 15:00 vystriedalo dovedna 171 detí, ktoré svojou účasťou za pomoci učiteľov podporili aj pokus o prekonanie rekordu z roku 2017, kde sa na čítaní zúčastnilo na celom Slovensku celkovo 46 040 detí.  Do projektu sa v Dobšinej zapojili žiaci Spojenej školy na ulici SNP a Základnej školy Eugena Ruffínyho v Dobšinej.

Ako nám povedala Štefánia Heutschyová, odborná pracovníčka Mestskej knižnice v Dobšinej, „cieľom podujatia je zaujať deti čítaním a priblížiť‘ im zaujímavú aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláča pohodlnosť‘ nových technológií. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť‘ a predstavivosť‘. Preto chceme aj my v spolupráci so školami na území mesta motivovať‘ deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám aj našej knižnice.“

Text & foto: Juraj Karika

Translate »