Aktuality

Vysadili nové lipy na totožne nazývanej ulici

 

Krátka ulica, kde dnes sídli aj lekárske stredisko, bola oddávna nazývaná miestnymi obyvateľmi Lipovou, čo sa zachovalo dodnes, aj keď oficiálne je už dlhý čas pričlenená k Ulici SNP. Za jej už zľudovelý názov „Lipová“ môže radová výsadba líp, ktoré na nej nájdeme a preto ju aj často obdivujú návštevníci, tiež je jednou z najfrekventovanejších ulíc v Dobšinej. Lipy tu boli vraj pôvodne vysadené v dvadsiatych rokoch 20. storočia a tak dostala krátka ulica svoju osobitú tvár a meno, podľa ktorého ju pozná azda každý. Časom však stromy starnú a mnohé žiaľ napadli škodcovia, no daň si vyžiadali aj v minulosti neodborné zásahy.

Lipy prešli na podnet samosprávy detailnou obhliadkou, kde boli prizvaní odborní pracovníci, arboristi, ktorí odobrali vzorky z kmeňov a po ich vyhodnotení navrhli realizovať opatrenia. Zistenia potvrdili, že bude potrebné zasiahnuť formou vypílenia líp v dvoch prípadoch pre znepokojivé skutočnosti a to najmä stratu vnútornej drevnej hmoty, kde dané dreviny mohli vo svojom už nezvratnom stave ohroziť obyvateľov. 29.mája 2019 sa preto pracovníci Podniku služieb postili do prác, kde nám detailne odpovedal konateľ Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o., Milan Lukáč.

„Po odobrení povolenia na odstránenie drevín na danej ulici sme odstránili ďalší strom, predošlý bol odstránený za rovnakých okolností v minulosti. Jednalo sa o stratu drevnej hmoty v dôsledku hniloby, ktorá sa dostala cez celý kmeň. Po vykopaní koreňov tam zostali dve prázdne miesta po stromoch, ktoré predtým zdobili ulicu a dotvárali na ňu pekný pohľad. Zaobstarali sme preto mladé lipy, ktoré sme na chýbajúce dve miesta ihneď vysadili za pomoci našich pracovníkov, aby sme zachovali osobitosť tejto práve drevinami peknej ulice,“ zdôraznil M. Lukáč, ktorý spomenul aj, že mesto Dobšiná bude aj v budúcnosti dbať na dobrý stav všetkých drevín práve vďaka odborníkom, ktorých prizýva na konzultácie.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »