Aktuality

Krízový štáb mesta: Výsledky testovania aj bolestivé rozhodnutie

 

V poradí už štvrté stretnutie krízového štábu mesta Dobšiná sa konalo v utorok 07.04.2020 v zasadacej miestnosti historickej radnice. V úvode sa krízový štáb zaoberal vyhodnotením testovania odoberaných vzoriek na COVID-19, ktoré sa v Dobšinej uskutočnilo v nedeľu 05.04.2020. Testovanie na ochorenie Covid-19 sa realizovalo aj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a prevádzali ho Ozbrojené sily SR, ktoré na základe požiadaviek Ústredného krízového štábu SR aj v nasledujúcich dňoch budú pokračovať v testovaní v ďalších marginalizovaných komunitách, pričom celkovo plánujú tieto odbery realizovať v rámci 33 rómskych komunít. V Dobšinej súčinnosť pri odberoch poskytli štátne, aj mestské poriadkové zložky.

Ako informoval primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, v našom meste bolo celkovo odobratých 31 vzoriek. „Všetky odobraté vzorky z 31 testovaných sú negatívne. Neznamená to však, že ak sú tieto výsledky negatívne, tak máme poľaviť v opatreniach. Naďalej musíme robiť adekvátnu osvetu, dodržiavať nariadenia a apelujem týmto aj na občanov, aby v nich pokračovali, lebo len vďaka tomu sú aj dnes tieto výsledky potešujúce. Aby naše mesto, naši obyvatelia boli v bezpečí aj naďalej musíme dodržiavať všetko tak ako doteraz, iba to je cesta k tomu, ako spoločne porazíme to, čo ohrozuje nás všetkých bez rozdielu“.

Sociálni pracovníci mesta a Slovenský Červený kríž v Dobšinej informovali o ďalšej distribúcií ochranných rúšok na území mesta Dobšiná, kde zatiaľ bolo dovedna rozdistribuovaných už 1900 kusov rúšok. Mesto Dobšiná ďakuje všetkým, ktorí pomohli a aj naďalej pomáhajú. Cieľovou skupinou našej pomoci sú predovšetkým ľudia v dôchodkovom veku nad 65 rokov a chronicky chorí pacienti, či už dospelí, alebo deti. Rúšok je obmedzený počet, nie je možné ich distribuovať plošne. Pokiaľ poznáte seniora, či chronicky chorého, ktorému je potrebné rúško zaobstarať, kontaktujte sociálne pracovníčky mesta, ktoré zabezpečujú aj donášku nákupu, tiež liekov z lekárne odkázaným obyvateľom, tiež ľuďom, ktorí nemajú príbuzných a sú v karanténe na telefónnych číslach: 0918 653 657, 0908 778 112, 0917 668 931.

V záujme zníženia možnosti nákazy novým koronavírusom prijal už minulý týždeň krízový štáb mesta Dobšiná nadštandardné opatrenia vo forme dezinfekcie verejných miest. To zabezpečujú pracovníci Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o, ktorí dezinfikujú zastávky, lavičky, zábradlia vstupu do obchodov, ale aj iné miesta, kde je vyššie riziko. Aj tieto snahy samosprávy mesta dbajú na bezpečnosť našich obyvateľov. Dezinfikovať sa bude aj medzi veľkonočnými sviatkami a to v sobotu. V súvislosti s karanténnymi opatreniami Mesto Dobšiná prostredníctvom Mestskej polície stále spolupracuje s Políciou SR, ktorá preveruje všetky nahlásenia nedodržiavania 14 dňovej domácej karantény u občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia do účinnosti nariadenia povinnosti karantény v štátnom zariadení.  Vyzývame občanov mesta Dobšiná, ktorí sa vrátili zo zahraničia a absolvujú karanténu v domácom prostredí, aby túto skutočnosť oznámili svojmu ošetrujúcemu lekárovi a Mestskej polícii v Dobšinej na telefónnom čísle: 058/7941 700, alebo Obvodnému oddeleniu policajného zboru v Dobšinej na telefónnom čísle 0961 734 105, alebo RÚVZ v Rožňave na telefónnom čísle 058/ 732 3257.

Krízový štáb mesta Dobšiná vyhodnocoval aj informovanosť obyvateľov. V tejto oblasti naše mesto vysoko prekonáva mestá v košickom kraji, kde Dobšiná informuje obyvateľov promptne nielen cez bežné spôsoby akým je verený rozhlas a mestské noviny, ale aj na oficiálnej stránke mesta, kde môžu obyvatelia nájsť informácie a nariadenia, tiež zabudovanú aplikáciu o COVI-19 priamo v tele stránky, ale mesto informuje denne aj prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram). Z našich informácií neraz iné obce a mestá čerpajú nami už realizované opatrenia, či návody a informácie preberajú aj celoslovenské médiá, ktoré Dobšinú označujú za vzor komunikácie s občanmi v prístupnosti informácií a v prijatých opatreniach. Rýchly prístup k informáciám ešte viac uľahčila aj aplikácia mesta, kde priamo z vášho smartfónu sú oznamy samosprávy na dosah.  Odkaz na ňu nájdete na oficiálnych stránkach mesta Dobšiná www.dobsina.sk . Na vašej informovanosti nám záleží a robíme všetko preto, aby ste sa k informáciám dostali ľahko, no najmä včas.

Medzi ďalšie opatrenia, o ktorých bol krízový štáb informovaný patrí aj plošná dezinfekcia bytových domov v Dobšinej, ktoré má v správe Stavebné bytové družstvo Rožňava. Ako nám jeho predstavitelia potvrdili, dezinfekcia spoločných bytových priestorov sa vykoná jednorazovo plošne vo všetkých objektoch, ktoré má SBD Rožňava v správe v celom okrese, nevynímajúc Dobšinú. Ďalšie dezinfekcie budú prevádzané podľa pokynov a odporúčaní, prípadne potrebnosti. Aj tieto aktivity zvýšia bezpečnosť našich obyvateľov.

Členovia krízového štábu museli žiaľ prijať aj pre naše mesto veľmi bolestivé, no nevyhnutné opatrenie. Vzhľadom na krízovú situáciu ohľadom COVID-19 je samospráva nútená zrušiť Dni mesta Dobšiná, Dobšinské turíčne sviatky a s tým aj súvisiace podujatie Svetové stretnutie Dobšinčanov. „Aj keď je nám to veľmi ľúto zdravie obyvateľov je prvoradé. Usmernenia krízového štábu SR, ako aj hlavného hygienika SR sú jasné a nezostáva nám nič iné ako dané podujatia, ktoré sú úzko späté s tradíciami a identitou nášho mesta v záujme verejného zdravia v tomto roku zrušiť. Verím však, že v budúcom roku naplno zažijeme atmosféru našich, dobšinských sviatkov aj ako pripomienku víťazstva nad ohrozením, ktorému dnes čelíme. Za samosprávu mi dovoľte v závere zapriať aj vzhľadom na situáciu všetkým obyvateľom veselé prežitie veľkonočných sviatkov plných rodinnej pohody a Božom požehnaní, “ povedal primátor mesta Dobšiná, Jána Slovák, ktorý týmito slovami uzavrel štvrté stretnutie krízového štábu mesta.

Za Krízový štáb mesta Dobšiná: JK

Translate »