Kultúra

Zo života cirkevného zboru ECAV v Dobšinej

 

Mesiac október je na pôde Evanjelického cirkevného zboru v Dobšinej každoročne naplnený viacerými podujatiami a slávnosťami, ktoré majú svoju opodstatnenosť. Prvou z nich je tzv. „Pamiatka posvätenia chrámu“. Vychádzajúc z roku 1480, kedy sa objavuje prvá písomná zmienka o existencii kostola, tohto roku si pripomíname jeho 536. výročie. Túto udalosť si už tradične pripomíname v prvú nedeľu „po Michalovi“. Tohto roku tento sviatok tak pripadol na 2. október. V samotnej kázni zazneli napríklad aj takéto myšlienky : Chrám tu nestojí  ako dôkaz vnútornej neslobody a poviazanosti všetkých tých, ktorí doň chodia. Je tu predovšetkým ako svedectvo toho, že práve v ňom môžeš byť sám sebou. Tu môžeš byť slobodným. Tu nemusíš nikomu nič dokazovať, ani ľuďom ani Bohu. Tu môžeš stáť so vztýčenou hlavou – teda ako omilostený, ospravedlnený hriešnik.“ Alebo tiež : „Chrám Hospodinov uprostred nás bude prospievať a stáť len vtedy, bude krásny, bude sa skvieť len vtedy, pokiaľ i my sami budeme kráčať po Božích cestách.“ A napokon : Sviatok pamiatky posvätenia nášho chrámu nás má viesť k tomu, aby sme skúmali, ako je to s našou poslušnosťou a vernosťou voči Hospodinovi. Pretože najmä na tom Pánu Bohu predovšetkým záleží. Myslím si, že v tomto smere máme všetci veľké resty. A preto pracujme na tom, čo je pred Bohom najpodstatnejšie! Na našej poslušnosti voči Jemu i na našej vernosti Jemu. A potom, verím, i On zošle svoje požehnanie – na tento chrám i práce, ktoré sa na ňom konajú, na naše spoločenstvo a cirkev i na mesto, v ktorom žijeme.“

Ďalším zo sviatkov, ktorí v cirkevnom zbore v mesiaci október slávime je tzv. „Poďakovanie za úrody“. Je to sviatok, zo samotného názvu ktorého vyplýva, o čo ide. Ide o prejavenie vďačnosti za požehnanie a úrodu polí, záhrad, sadov a zeme vo všeobecnosti. Oltár v kostole  je v tento deň pekne vyzdobený klasmi obilia, ovocím, zeleninou a nesmie chýbať ani „každodenný chlebík“, ktorý sa po ukončení bohoslužieb rozdeľuje všetkým prítomným ako symbol Božieho požehnania. Samotná kázeň bola koncipovaná na základe 103 žalmu, verše 1 – 5 : 1 Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! 2 Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! 3 On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. 4 Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. 5 Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. Verím, že pozorný čitateľ si v týchto slovách dokáže nájsť 6 dôvodov k vďačnosti, ktorá by sa pre veriaceho človeka mala stať až akýmsi životným štýlom.

Už niekoľko rokov po sebe si približne v polovici mesiaca október pripomínane na spomienkových službách Božích aj tragickú udalosť vpádu Turkov do Dobšinej, ktorá sa odohrala v noci zo 14. na 15. októbra 1584, teda pred 432 rokmi. Táto pohroma celkom ochromila na viacero rokov pekne sa rozvíjajúce mestečko. V kontexte tejto spomienky som si zaumienil, že sa v kázni sústredím na fenomén slobody, ale aj otroctva. Slobody – tej politickej, ale aj duchovnej. A rovnako tak otroctva – toho politického i duchovného. Ďalej na príčiny vzniku neslobody a otroctva, ale aj na východiská a riešenia tohto problému. Základnými opornými textami pre zamyslenie boli slová apoštola Pavla, ktorý vo svojom liste Galaťanom píše : Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. A tiež slová Ježiša Krista, ktorý o sebe vyznáva : Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.

Posledná zo slávnostní, ktorú budeme sláviť koncom mesiaca október je tzv. „Pamiatka reformácie“. Každoročne si na týchto službách Božích pripomíname historickú udalosť, kedy 31. októbra 1517 Dr. Martin Luther na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu pribil svojich 95 téz proti vtedajšej odpustkovej cirkevnej praxi. Jeho cieľom nebolo cirkev deliť, či trieštiť. Ako úprimne veriaci, zbožný katolícky mních túžil len po akademickej dišpute, v ktorej chcel poukázať na to, že cirkevná prax nekorešponduje s biblickým učením. Cirkevná vrchnosť však zamietla akúkoľvek akademickú diskusiu. Keď Luthera exkomunikovali, už nemal na výber a musel sa vybrať svojou vlastnou cestou pod ochranou vtedajšieho panovníka Fridricha Múdreho, nakoľko jeho život ako exkomunikovaného bol pod stálou hrozbou. My, evanjelici, si na ďalší rok pripomenieme 500. výročie tohto prevratného počinu nášho reformátora. Počinu, ktorý významne ovplyvnil tvár a myslenie nielen celej Európy, ale aj sveta. Na službách Božích sa preto snažíme Lutherov odkaz (ospravedlnení pred Bohom sme len na základe Božej milosti, ktorú do života prijímame vierou, a nie dobrými skutkami) aktualizovať pre dnešnú dobu a spoločnosť, nakoľko i postmodernému človeku dneška má čo povedať.

V mesiaci október sa okrem tohto ukončili aj práce na výspravkách a výmaľbe stien za organom a tiež bočných krídel vedľa organu, ktoré boli v dezolátnom stave.  Všetko je teda pripravené na to, aby sa do práce mohli pustiť organári, zreparované píšťaly ako aj ďalší mechanizmus umiestnili na svoje miesto, a tým „kráľovský hudobný nástroj“ opäť prebudili k životu. Je tu prísľub, že do Vianočných sviatkov, aspoň časť nástroja bude sfunkčnená natoľko, že sa na ňom bude dať hrať. Celkovo sa však práce na ukončení opravy organu plánujú až na prvú polovicu budúceho roku. Zatiaľ sa preinvestovalo cca 6.500,- EUR. Ostáva ešte zaplatiť cca 4.000,- EUR. Pokiaľ by vážení čitatelia chceli nášmu cirkevnému zboru pri obnove vzácneho kultúrneho dedičstva celého nášho mesta pomôcť, môžu tak spraviť zaslaním dobrovoľného milodaru na účet nášho zboru : SK76 5200 0000 0000 1161 3662   Týmto vopred srdečne ďakujeme za pomoc a podporu.  Všetky kázne, resp. ich zvukový záznam je možné prečítať, resp. vypočuť si po kliknutí na tento odkaz : http://www.ecavdobsina.sk/kazne-4/kazne-2013/ . Nájdete nás aj na Facebook-u, pokiaľ do hľadáčika napíšete : „Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobšiná“.  Vaše „lajky“, priazeň a podpora nás  určite potešia. S úctou a prianím všetkého dobrého

Mgr. Rado Gdovin, zborový farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »