Aktuality

Zmeny pri miestnych daniach a poplatkoch v Dobšinej

 

Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej schválilo s účinnosťou od 1.1.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 148/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oproti roku 2015 pri dani z nehnuteľností nastali zmeny za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Sadzba dane  na zdaňovacie obdobie roka 2016 sa zmenila z 0,105 € za 1 m2 zastavanej plochy na 0,115 € za 1 m2 zastavanej plochy. Pri pozemkoch sa zmenila sadzba dane za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  z 1,25 % na 2,50 %.

Sadzba dane za kalendárny rok a psa sa na zdaňovacie obdobie roka  2016 zmenila oproti roku 2015  z 21 € na 20 €.  Na základe znížení,  ktoré boli prijaté vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2016, sú sadzby dane za psa nasledovné:

Sadzba dane za kalendárny rok a psa v bytovom dome je 20,- €, v rodinnom dome je 13,- €.  Sadzba dane za psa, ktorého chovateľom je občan – fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, občan poberajúci starobný alebo plný invalidný dôchodok, občan starší ako 62 rokov poberajúci výsluhový dôchodok, je v rodinnom dome 6,50 €, v bytovom dome  10,- €.

Od dane za psa je oslobodený daňovník chovajúci služobného psa používaného podľa osobitných predpisov pri plnení stanovených úloh a daňovník – osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 70 rokov. Toto oslobodenie sa vzťahuje na jedného psa chovaného týmto daňovníkom. Od dane za psa je na dobu jedného roka od nadobudnutia oslobodený pes z útulku zvierat po predložení potvrdenia o nadobudnutí. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola ustanovená s účinnosťou od 01.01.2016 na 0,05 € za osobu a kalendárny deň, teda 18,30 € za rok 2016.

Mgr. Erika Polgáriová, MsÚ Dobšiná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »