Aktuality

Zimná ulica prejde rekonštrukciou vozovky aj chodníkov

 

Stav cestných komunikácií v Dobšinej je dlhodobo pálčivou témou. Môže sa zdať až neuveriteľné, že Mesto Dobšiná, ktoré má 5167 obyvateľov má vo svojej správe až 27 km cestných komunikácií a 14 km chodníkov. Pozemné komunikácie sa mesto snaží udržiavať počas všetkých ročných období dovedna na 28 uliciach. Na mnohých z nich sú už potrebné komplexné výmeny povrchu vozovky a rovnako sú na tom aj chodníky, na čo často upozorňujú aj samotní obyvatelia. Uveďme, že najnovšie v roku 2019 Mesto Dobšiná zabezpečilo nový asfaltový koberec pre celú Novú ulicu, ktorá je druhou najdlhšou ulicou mesta a asi tri štvrtiny Ulice SNP. V roku 2021 sa pokračovalo dokončením zvyšnej štvrtiny vozovky na SNP ulici a taktiež nový asfaltový koberec pribudol aj vo Vlčej Doline.

V týchto dňoch bolo v súvislosti s opravou komunikácií doručené Mestu Dobšiná rozhodnutie, ktorému sa poteší azda každý jeho obyvateľ. Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe výsledkov konania o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v projekte s názvom Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej podporil výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 1 457 699,54 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 534 420,57 EUR projekt obnovy cestnej komunikácie celej Zimnej ulice a jej chodníkov.

Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák uviedol: „S obrovskou radosťou oznamujem úspešnosť projektu Zimná ulica. S realizáciou sa začne hneď po podpise zmluvy s víťazom verejného obstarávania a to určite ešte tento rok. Aj touto cestou ďakujem všetkým kolegom, ktorí mi boli nápomocní pri príprave tohto časovo náročného a vôbec nie jednoduchého projektu. Očakávam aj otázku: „… a kedy bude tá či oná ulica ?“ K tomu môžem dodať, že tento rok sa bude realizovať ešte „Rik“ a etapa A Záhradnej ulice. Projektovo je pripravená aj etapa B Záhradnej ulice.“

Čo však zapríčiňuje stav, ktorý obnovu cestných komunikácií v Dobšinej často predlžuje? „Po dlhých patáliách od roku 2015 bude konečne doriešený vodovod na Partizánskej ulici, ktorý bránil rekonštrukcii tejto aj iných ulíc. V štádiu projektovania sú ulice Jarková a Kúpeľná, na ktoré je tiež možnosť získať finančné prostriedky tak, ako na Zimnú ulicu. Samozrejme v tejto oblasti využijeme všetky dostupné možnosti na to, aby sme boli znovu úspešní. „Orieškom“ je Hronská ulica no pevne verím, že zatiaľ navrhnuté riešenie projektant úspešne spracuje. Rád by som povedal, že tento úspech v rekonštrukcii Zimnej ulice je výsledkom niekoľkoročnej práce a nie predvolebná kampaň, keďže už zľudovelo: Smrdí asfalt idú voľby,“ dodáva primátor Dobšinej, Ján Slovák. Mestská samospráva žiada obyvateľov zatiaľ nerekonštruovaných ulíc o zhovievavosť a trpezlivosť,  keďže oblasť obnovy mestských cestných komunikácií a chodníkov je podľa vyjadrení jednou z hlavných priorít.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »