Kultúra

Žiaci základných škôl sa vybrali po stopách objaviteľa

 

V priebehu mája sa v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej uskutočnila putovná výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej pod názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev, ktorú zorganizovala Základná škola v Dobšinej, Matica slovenská, Mesto Dobšiná.

20. mája 2019 sa konala beseda za účasti autorky projektu Slovensko – krajina plná tajomstiev Lenky Šingovskej, ktorá mapovala vodné bohatstvo. A nielen to. Pútavo nám čítala z Knihy Slovensko – krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá. Priblížila nám vybrané lokality Slovenska a oboznámila nás s hodnotou vody a odhalila jej tajomstvá. Prezradila nám aj to, že miesta, ktoré sa v knihách vyskytujú osobne navštevuje a hľadá o nich informácie. Žiaci ZŠ akad. Hronca v Rožňave, žiaci ZŠ Zlatá v Rožňave, žiaci ZŠ P. K. Hostinského v Gemerskej Polome, žiaci ZŠ E. Ruffinyho v Dobšinej kládli šéfredaktorke otázky zo zákulisia tvorby a vzniku knihy. Pani Lenka Šingovská odpovedala na všetky otázky úprimne.

Sympatickej šéfredaktorke vydavateľstva Class ďakujeme za návštevu. Počas podujatia sa žiakom prihovoril aj pán riaditeľ Základnej školy v Dobšinej Mgr. Jaroslav Hutník a riaditeľka Domu  Matice slovenskej v Rožňave – pani Ing. Zlatka Halková. Pani Tomková – pracovníčka Matice slovenskej, rozdala šikovným žiakom účastnícke listy a krásne perá, ako spomienku na túto pútavú literárnu exkurziu. Po stopách Objaviteľa sa s nami vybral aj pán Juraj Karika, predseda SČK, ktorý nemusel vybrať zo svojej zdravotnej brašne nijaké veci.

Vďaka organizátorom podujatia sme po besede spolu s autorkou mohli navštíviť Dobšinskú ľadovú jaskyňu, aby sme tak našim žiakom priblížili vodné  bohatstvo. Po vstupe do jaskyne nás očarila krehká krása kráľovstva večného ľadu.  Na dvoch stanovištiach v jaskyni sme si prečítali úryvky z publikácie Slovensko – krajina plná tajomstiev, Vodné dobrodružstvá a príbeh z knihy dobšinského rodáka Jozefa Červínka o mužovi, ktorý sprístupnil ľadovú krásu. Žiaci sa dozvedeli, ako prvý človek – banský inžinier Eugen Ruffínyi, vstúpil do iskrivej krištáľovej krásy a sprístupnil tento nádherný prírodný výtvor  verejnosti.

Podujatie Po stopách OBJAVITEĽA prinieslo žiakom základných škôl hodnotný literárny zážitok i reálne dobrodružstvo. Prečítané úryvky z kníh tak „ožili“ v ľadovom kráľovstve a budú naďalej žiť v spomienkach všetkých zúčastnených žiakov, ktorí z nej čítali aj „ožili“ priamo v ľadovom kráľovstve.

Dúfame, že čítanie v jaskyni bude motivovať žiakov k uvedomeniu si toho, že na našich predkov, by sme nemali zabúdať. Veríme, že spoločným úsilím organizátorov, autorky a učiteľov prispejeme k formovaniu budúcnosti nejedného žiaka prostredníctvom zážitkového spoznávania dedičstva nášho čarovného Slovenska.

Mgr. Marína Krivanská & Mgr. Soňa Plutová, foto: Juraj Karika

Translate »