Kultúra

Záverečný koncert Základnej umeleckej školy v Dobšinej

 

V našom meste a okolí je veľa talentovaných detí. O tom sme sa mohli presvedčiť aj na slávnostnom výročnom koncerte ZUŠ Dobšiná v utorok 28.5.2019. O krásny umelecký zážitok sa postarali deti hudobného a literárno – dramatického odboru. Prítomní si mohli vypočuť skladby začínajúcich, ale aj skúsených umelcov v hre na klavíri, keyboarde, akordeóne, gitare, husliach, a flaute. Výnimočné boli  aj skladby v podaní komorných duet a ľudového súboru našej školy.

Ľudový hudobný súbor bol založený len v tomto školskom roku, ale deti podali obdivuhodné výkony. Program spestrili humornými vstupmi žiaci literárno – dramatického odboru. Od 10.júna až do konca školského roka si môžete prezrieť výstavu žiakov výtvarného odboru v Kultúrnom dome Dobšiná. Ďakujeme pedagógom za celoročnú prácu a zodpovednú prípravu žiakov,  pánovi  Korintušovi ďakujeme za ozvučenie koncertu.

V júni vás pozývame na Deň otvorených dverí a prijímacie pohovory  na ďalší školský rok. Očakávame  všetkých žiakov, ktorí majú záujem navštevovať našu školu, na zápis do jednotlivých odborov ZUŠ v septembri 2019. Prajeme všetkým deťom krásne prázdniny.

Mgr. Jana Krišáková

Translate »