Aktuality

Zastupiteľstvo bude v stredu + materiály

 

Primátor mesta Dobšiná, Karol Horník (Smer-SD) zvolal v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení 21. zasadanie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 27. februára 2013 o 15:30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu č. dverí 11 v Dobšinej.

 

Zasadania sú zo zákona verejné a môže sa ich zúčastniť každý občan.  Poslanec Ján Slovák (nezávislý) prisľúbil pre náš portál ako jediný kompletné zverejňovanie materiálov, ktoré dostávajú iba poslanci mesta. Toto Mestské zastupiteľstvo nie je výnimkou a za poskytnuté materiály ďakujeme. Stiahnuť si ich môžete priamo TU.

 

PROGRAM 21. ZASTUPITEĽSTVA

1. VZN o zmenách a doplnkoch č.3 spol. ÚPN Mesta Dobšiná a Obce Stratená – lokalita elektrická stanica

2. Informácia o pripravovanom návrhu zmien a doplnkov č. 4 spol. ÚPN Mesta       Dobšiná a Obce Stratená

3. Správa o kontrole plnenia uznesení

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií podaných k vybaveniu Mestskému úradu Dobšiná a organizáciám zriadených mestom Dobšiná za rok 2012

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

6. Správa z následnej finančnej kontroly – kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom v roku 2012 z rozpočtu mesta Dobšiná v zmysle VZN č. 118/2009

7. o poskytovaní dotácií na území mesta Dobšiná

8. Majetok mesta

9. Ústredná inventarizačná komisia – vyradenie majetku

10. Správa o vykonaných preventívnych  protipožiarnych  kontrolách podľa ročného  plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2012. Ročný plán preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Dobšiná na rok 2013  podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

11. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených mestom Dobšiná.

12. Dotácie v zmysle VZN č. 118/2009

13. Návrh úpravy cenníka prác a služieb pre mesto Dobšiná

14. Zvýšenie ekonomickej efektívnosti lesníckej výroby

15. Správa k plneniu uznesenia č.: 212-21/VI-2012-MsZ – Rekonštrukcia zariadenia Alveg Dobšiná

16. Rôzne (menovanie kronikára mesta Dobšiná, informácia o činnosti OOCR)

17. Diskusia a interpelácie poslancov

18. Návrh na uznesenie

Záver

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »