Aktuality

Zariadenie opatrovateľskej služby v Dobšinej bude zrušené

 

Zariadenie opatrovateľskej služby v Dobšinej plnilo svoju úlohu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od roku 1991, predtým ho prevádzkoval Okresný úrad. Vystriedalo sa v ňom desiatky klientov, ľudí v dôchodkovom veku z radov najmä obyvateľov mesta Dobšiná a priľahlých obcí, ktorí chceli stráviť jeseň života v prostredí, ktoré im uľahčí každodenný život a sprostredkuje väčší sociálny kontakt. Na samotné umiestnenie klienta bol potrebný lekársky posudok, v ktorom bol uvedený aj stupeň odkázanosti žiadateľa. Mesto Dobšiná tak plnilo aj ako poskytovateľ tejto sociálnej služby dôležitú úlohu a roky bolo zariadenie plne obsadené klientmi. To sa však v priebehu rokov razantne zmenilo.

Záujem klientov o umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby v Dobšinej začal klesať a to až natoľko, že jeho obsadenosť bola už dlhodobo na úrovni 30%. Na pôde 3. mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2022 sa preto ocitol návrh na zrušenie zariadenia. Po dôkladnom zvážení na odporúčanie Komisie správy majetku a bytov, tiež mestskej rady preto mestské zastupiteľstvo žiadosti vyhovelo. Podmienkou zrušenia zariadenia však je zabezpečenie náhradného ubytovania pre klientky umiestnené toho času v zariadení. Momentálne sa jedná o tri klientky, z ktorých už dve majú náhradné ubytovanie zabezpečené.

Oslovili sme preto vedenie Mesta Dobšiná, primátora Jána Slováka s otázkou, aké využitie po zrušení Zariadenia opatrovateľskej služby nájde táto mestská budova. „V posledných rokoch bolo zariadenie opatrovateľskej služby využívané maximálne na 30%, čo zapríčinilo, že zariadenie bolo na prevádzkových a údržbových nákladoch v dlhodobej strate. Ďalej ho udržiavať bolo nehospodárne a pre nízky záujem aj zbytočné a tak mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo jeho zrušenie. Momentálne máme pripravené vhodné využitie priestorov tejto budovy pre účely organizácií a občianskych združení pôsobiacich v našom meste, ktorých činnosť by sme aj takýmto spôsobom podporili.“

Text & foto: J. Karika

Translate »