Aktuality

Z činnosti DHZ v Dobšinej + plán protipožiarnych kontrol

 

Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), ktorého úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Zbor momentálne pozostáva z 19-tich členov. Dvanásť členov spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti v hasičskej jednotke. V roku 2016 členovia DHZ zasahovali pri jednom požiari a šiestich technických zásahoch. DHZ v Dobšinej tiež vypomáha technicky aj počas pretekov Dobšinský kopec. Nezaostáva ani výchova hasičskej mládeže.

V rámci činnosti Centra voľného času detí a mládeže v Dobšinej, členovia zboru pokračujú vo vedení hasičského krúžku. Cieľom krúžku je výchova mladých hasičov, vzbudenie záujmu u detí o činnosti v hasičskom zbore. Pre tých najmenších – škôlkarov, je podľa záujmu zabezpečená prehliadka hasičskej zbrojnice. K ďalším aktivitám členov patrí činnosť v protipožiarnych asistenčných hliadkach na podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb. Členovia DHZ vykonávajú požiarny dohľad v kultúrnom dome na podujatiach, no tiež dohliadajú na bezpečný priebeh Turíčnych sviatkov. V rámci zdokonaľovacej prípravy bolo v hasičskej jednotke uskutočnených v roku 2016 až 20 cvičení.

Nezanedbateľná je aj činnosť z protipožiarnej prevencie. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a mestám. Mesto Dobšiná v zmysle § 23 citovaného zákona vykonalo preventívne protipožiarne kontroly za účelom preverenia dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 1. septembra 2016 do 12. októbra 2016. Dovedna bolo skontrolovaných 210 nehnuteľností podľa ročného plánu a dve nehnuteľnosti na základe podnetu od občanov mesta. Spolu 212 nehnuteľností.

Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 208. V dvoch prípadoch bola uložená lehota na odstránenie nedostatkov. V roku 2017 sú protipožiarne kontroly naplánované v bytovom dome na Cigánskej osade a chatrčiach od čísla 1 po číslo 55. V meste Dobšiná budú protipožiarne kontroly prebiehať od súpisného čísla nehnuteľnosti 2 až po súpisné číslo 189.

Spracoval & foto: Red. JK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »