Aktuality

Vykonali protipožiarne kontroly, zistili nedostatky

 

Štát zákonom o ochrane pred požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a mestám. Mesto Dobšiná v zmysle zákona vykonalo  preventívne protipožiarne kontroly za účelom preverenia  dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.  Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva poveril primátor mesta Dobšiná , Ján Slovák vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol  technika požiarnej ochrany  Věru Krížovú  a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie týchto kontrol prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

Ako nám povedala pani Věra Krížová: „Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu kontrolnú skupinu a za vedúceho  kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom  kontrolnej skupiny je Michal Nehrer. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 07. septembra 2018 do 25. októbra 2018. Kontrolované boli subjekty uvedené v ročnom pláne preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018 na uliciach Zimná od súpisného čísla 193 po súpisné číslo 288, od súpisného čísla 1155 po súpisné číslo 1158 a súpisné číslo 1512, Železničná od súpisného čísla 289 po súpisné číslo 319, Mlynská od súpisného čísla 302  po súpisné číslo 307,  Jarková od súpisného čísla 320 po súpisné číslo 380, Hronská od súpisného čísla 386 po súpisné číslo 478, Slnečná od súpisného čísla 401 po súpisné číslo 411.“

V kalendárnom roku 2018 tak bolo skontrolovaných 222 nehnuteľností a z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 209.  V trinástich objektoch boli zistené nedostatky, ktoré neboli odstránené na mieste a môžu mať vplyv na vznik požiaru. Konkrétne nedostatky z kontrolovaných objektov boli spísané formou zápisníc. Mesto Dobšiná na základe zápisníc v 13-ich prípadoch rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená  do 31.mája 2019.   Po uplynutí lehôt budú vykonané následné protipožiarne kontroly. Ak sa pri následnej protipožiarnej kontrole zistí, že  nedostatky odstránené neboli, Mesto Dobšiná o tom  upovedomí Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave. V roku 2019 sa budú vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky na uliciach SNP, Banská, P.J. Šafárika, Lesná a Partizánska. Ak kúrime  na tuhé palivá, zvýšenú pozornosť by sme mali venovať stavu komínového telesa. Zanesený komín môže byť príčinou vzniku požiaru. Riešením je zabezpečiť  pravidelné čistenie a kontrolu komínov kvalifikovaným kominárom, ktorý zabezpečí čistenie a upozorní na prípadné nedostatky.

Text & foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »