Aktuality

Vybudovali si priestor na spoločné stretávanie sa

 

V komunitnom centre Dobšiná sa organizujú rôzne akcie pre deti a dospelých . Pracovníčky komunitného centra sú nápomocné pri riešení rôznych problémov komunity mesta Dobšiná. Každý mesiac v komunitnom centre zasadá rada komunitného centra , kde zástupcovia komunity mesta predkladajú rôzne dotazy a témy, s ktorými sa táto rada zaoberá a snaží sa byť nápomocná pri ich riešení. Počas mapovania ulice Dedičná obyvatelia tejto lokality prejavili záujem o vytvorenie priestoru na spoločné stretávanie sa. Týmto spôsobom si chceli zlepšiť podmienky bývania .

V komunitnom centre bol vytvorená akčný plán , ktorý sa v spolupráci s obyvateľmi tejto ulice podarilo zrealizovať. Obyvatelia prejavili veľký záujem a vyhlásili zbierku z , ktorej finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu ako sú farby , štetce a brúsne kotúče. Ďalší obyvatelia ulice Dedičná oslovili súkromných podnikateľov za účelom zabezpečenia ďalšieho materiálu na realizáciu spomínaného akčného plánu. Boli to palety, štrk a pneumatiky.

Následne svojpomocne vybrúsili palety a drevený stôl , ktoré aj ponatierali farbami. Kvety a kríky im poskytla obyvateľka mesta Dobšiná . Obyvatelia ulice Dedičná si takto skrášlili okolie a vytvorili priestor kde môžu spoločne tráviť voľný čas . Pridanou hodnotou tohto akčného plánu bolo aktívne zapojenie sa obyvateľov ulice Dedičná. Veríme , že sa nám podarí v budúcnosti zrealizovať ďalšie akčné plány.  Všetkým zainteresovaným ľuďom ďakujeme.

Pracovníci KC Dobšiná

Translate »