Aktuality

Výberové konanie: Právnik mesta Dobšiná

 

Mesto Dobšiná vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Právnik mesta Dobšiná. Kvalifikačné predpoklady a iné osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa ( doktorandské štúdium a znalost‘ problematiky verejná správa výhodou ), znalosť práce s PC ( internet, World, Excel ), flexibilita, bezúhonnosť‘. Charakteristika pracovného miesta: Právne úkony a poradenstvo pre mesto Dobšiná, ako aj právne poradenstvo pre občanov mesta Dobšiná na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania – štruktúrovaný životopis – overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ), písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Svoje žiadosti s uvedenými náležitosťami zasielajte na adresu: Mestský úrad Dobšiná, SNP 554, 049 25 DOBŠINÁ, poštou, alebo osobne do podateľne Mestského úradu. Obálku je potrebné zalepiť‘ a viditeľne označiť‘ textom: NEOTVÁRAŤ ! Výberové konanie — PRÁVNIK.

Termín podania žiadosti je do 24.02.2015 do 10:00 hod. — rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať‘ poštou v písomnej forme, alebo odovzdať‘ osobne na podateľni Mestského úradu Dobšiná. Uchádzač, ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového procesu vyradený.

Termín otvárania obálok 24.02.2015 o 11:00 hod. na Mestskom úrade mesta Dobšiná za prítomnosti výberovej komisie v zložení : Primátor mesta Dobšiná, hlavná kontrolórka mesta Dobšiná, konateľ spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, s.r.o. ,konateľ spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

Dokument: Výberové konaie – Právnik mesta Dobšiná

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »