Aktuality

Voľbu hlavného kontrolóra Dobšinej poznačil rozdielny výklad zákona

 

Novou hlavnou kontrolórkou mesta Dobšiná sa stala PhDr. Eva Mihóková, ktorá bude túto funkciu vykonávať od 1. mája na 50-percentný pracovný úväzok. Do funkcie ju zvolili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom aprílovom zasadnutí. V tajnom hlasovaní dostala šesť hlasov, jej protikandidátka, doterajšia hlavná kontrolórka Ing. Erika Pamulová, o jeden menej.

„Chcem zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Chcem upozorňovať na nedostatky a dávať impulzy na ich odstránenie, metodicky usmerňovať zamestnancov mesta a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra,“ uviedla Mihóková vo svojom príhovore.

Úvod rokovania MsZ poznačila polemika medzi primátorom Jánom Slovákom (nezávislý) a doterajšou hlavnou kontrolórkou, či by mal byť nový kontrolór volený počas krízového obdobia. Ako uviedol primátor, na základe platnej legislatívy je presvedčený, že počas krízovej situácie je možné organizovať zasadnutia MsZ aj voliť kontrolóra.

Opačný názor mala Pamulová. „Zákon hovorí, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo, alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od jej odvolania, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona,“ uviedla Pamulová. Podľa nej sa tak v tomto prípade nestalo a voľba nového kontrolóra nie je v súlade s platnými zákonmi.

V závere rokovania poslanec Karol Horník (Smer-SD) upozornil, že v Dobšinej hlavný kontrolór nikdy nemal iba 50-percentný pracovný úväzok. „Pri tom obrovskom počte problémov, problémových vecí a nedostatkov, s ktorými sa oboznamujeme na každom zastupiteľstve, je to podľa môjho názoru skutočne nehorázne,“ konštatoval.

„Návrh na polovičný úväzok som predložil na základe zhodnotenia činnosti kontrolóra za volebné obdobie, odporúčania odborníkov, ako aj z môjho vlastného presvedčenia. Pretože faktom ostáva, že v SR má na plný úväzok hlavného kontrolóra len malé percento samospráv, pričom je obvyklý len v okresných a krajských mestách,“ reagoval primátor na stránke mestodobsina.sk.

Potvrdil tiež, že končiaca kontrolórka na neho podala trestné oznámenie, ktoré preveruje polícia, ktorá potvrdí, či vyvráti opodstatnenosť podania, kde vraj doteraz nedošlo k žiadnemu vzneseniu obvinenia. Nová kontrolórka Mihóková bola hlavnou kontrolórkou Dobšinej aj predtým, túto funkciu vykonávala v rokoch 2008 až 2014. V minulosti bola tiež poslankyňou dobšinského MsZ. Od roku 2017 bola hlavnou kontrolórkou v obci Rejdová a od roku 2019 aj v obci Stratená.

Zdroj: TASR, ilustračné foto: JK

Translate »