Aktuality

Vedenie mesta odsúhlasilo realizáciu projektu verejného osvetlenia a jeho dofinancovanie

 

V stredu 18. novembra 2015 sa konalo 11. Mestské zastupiteľstvo. Hlavným bodom zasadania mestských poslancov bola modernizácia verejného osvetlenia v meste Dobšiná, kde dňa 15.10.2015 bolo mestu Dobšiná doručené Ministerstvom hospodárstva SR, riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku na tento projekt. So schválením žiadosti vznikajú mestu Dobšiná aj neoprávnené náklady z dôvodu preklasifikovania niektorých položiek, resp. časti položiek z rozpočtu predloženého k žiadosti o NFP, v rámci odborného hodnotenia projektu v čase schvaľovacieho procesu žiadosti, do neoprávnených položiek. Dobšiná je povinná zabezpečiť vlastné zdroje financovania projektu stanovené ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami a schváleným nenávratným finančným príspevkom a rovnako je povinná zabezpečiť ďalšie vlastné zdroje financovania projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov.

Mestskí poslanci teda mali za úlohu prijať krátkodobý účelový úver vo výške do 295 200,- EUR so splatnosťou do 1 roka od podpisu úverovej zmluvy, Tento úver bude vyplatený z nenávratného finančného príspevku. Dlhodobý účelový úver, pre neoprávnené náklady bude splatný na dobu 5 rokov vo výške do 140 600,- EUR s 1,35% úrokom. Za realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dobšiná hlasovali všetci poslanci kladne, pri hlasovaní o schválení úveru bola proti iba poslankyňa Ing. Monika Kolláriková s návrhom na financovanie projektu z vlastných zdrojov mesta. Doplňme, že týmto krokom prebehne výmena existujúcich 340 ks osvetľovacích telies s doplnením 39 kusov svietidiel na území mesta Dobšiná. Termín ukončenia projektu je 31.12.2015.

Financovanie projektu:

P.č. Položky ŽoNFP – schválené

v EURÁCH

Skutočnosť – po VO v EURÁCH
1. Celkové náklady projektu  454 686,55 451 311,08
2. Celkové oprávnené náklady projektu 310 711,46 310 711,46
3. Výška NFP 295 175,89 295 175,89
4. Spolufinancovanie   15 535,57   15 535,57
5. Neoprávnené náklady (NN)*  143 975,09 140 599,62
  Spolu NN+spolufinanc.   159 510,66   156 135,19

Text, foto & video: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »