Aktuality

V územnom pláne ide o elektrinu

 

Na oficiálnej stránke mesta Dobšiná sa objavila pozvánka pre verejnosť ohľadne prerokovania návrhu a doplnkov č.3 územného plánu mesta Dobšiná. Toto verejnosti prístupné prerokovanie sa uskutočnilo dnes 04.októbra 2012 o 16.-nástej hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu. Očakával sa záujem zo strany verejnosti o tieto návrhy, ktoré v neposlednom rade budú mať dopad na obyvateľstvo, ale aj krajinný vzhľad. Namiesto toho, ale u občanov toto prerokovanie nevzbudilo žiaden záujem a tak sme v krátkosti vyspovedali formou rozhovoru, ale aj videa predkladateľov projektu iba my, v snahe poskytnúť verejnosti čo najúplnejšie informácie.

 

V úvode sme sa dozvedeli, že zmena územného plánu zahŕňa výstavbu verejnoprospešného zariadenia novej elektrickej stanice ES 110/22 kV a to vo východnej časti k.ú Dobšiná, vo forme predloženia návrhu Východoslovenskej distribučnej a.s. (VSD) s cieľom vyriešiť problém s distribúciou elektrickej energie v okrese Rožňava. Aký by mala táto stavba, alebo opatrenie celkový prínos pre obyvateľov a mesto Dobšiná nám zodpovedal Ing. Martin Hudec, zatupujúci mesto Dobšiná v procese obstarávania. „Nadväznosť na zastavané územie mesta je minimálna, lebo v okolí sa nenachádzajú žiadne obytné zóny. Z hľadiska významu pre mesto Dobšiná sa jedná o energetickú záležitosť, ktorá vylepšuje stav sietí, nakoľko v súčasnosti jestvujúce zariadenia po určitej dobe nespĺňajú technické náležitosti. Z toho sú potom problémy z hľadiska distribúcie. Vieme, že bežne kolíše v Dobšinej prúd a toto zariadenie bude spĺňať to, aby sieť bola stabilná.“

 

Investorom je ako sme spomínali VSD a.s., v ktorej má čiastočne podielnictvo štát. V zmysle platnej legislatívy, ale aj stanovísk Košického samosprávneho kraja (KSK) je tento projekt verejnoprospešný a teda aj podporovaný vyšším územným celkom. Malo by sa jednať o stavby, kde sú zahrnuté všetky kV vedenia, ich trasy, koridory, ale aj zariadenia, ktoré k tomu prislúchajú, čiže elektrické stanice. Tieto zmeny, vraj na intravilán mesta nemajú mať žiaden vplyv. V súčasnosti je presne vymedzené územie, ktoré  požadoval investor a teda VSD a.s. a územím prechádzajú dve 22 kV vedenia, ktorú sú vecným bremenom a v blízkosti je 110 kV vedenie. Z hľadiska dostupnosti a napojenia by malo mať zariadenie optimálnu polohu.  

 

Na otázku, kde by sa malo zariadenie nachádzať, nám odpovedal spracovateľ projektu Ing. Arch. Dušan Hudec  a vedúci odboru výstavby Jaroslav Oravec. „Stavba by mala byť situovaná na Rovni, kde bolo hnojisko pri východe z blízkeho lesíka. Je tam zväčša orná pôda a kroviny. Celé vedenie by malo byť odklonené od mesta.“ Mestské zastupiteľstvo sa už minule zaoberalo návrhom poskytnutia pozemkov pre VSD a  vtedy voči nemu prijalo nesúhlasné stanovisko, aj napriek poskytnutým argumentom. VSD a.s., sa ale v budúcnosti prostredníctvom zástupcov chystá na pôdu mestského parlamentu znovu ozrejmiť ich návrh o poskytnutie dotknutých, pre nich strategických parciel  pozemkov, na výstavbu zariadení. V priloženom videu si môžete pozrieť všetky zhrnuté informácie o návrhu zmeny územného plánu mesta Dobšiná. Občania môžu návrh pripomienkovať písomne, najneskôr do 24.10.2012 s doručením na Mestský úrad v Dobšinej. Kompletná dokumentácia je dostupná na tejto stránke : http://dobsina-zad.uzemnyplan.sk/podklady-obec

 

Foto & video: Redakcia MD

{youtube} 4K7rFnt1i-M {/youtube}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »