Kultúra

V projekte Príroda nepozná hranice zažiarili aj naši žiaci

 

Projekt s veľavravným názvom Príroda nepozná hranice spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci spolupráce Interreg V –A Slovenská republika – Maďarsko organizovali partneri Zemplínska knižnica v Trebišove, Holocén TvE a občianske združenie CLASS SLOVAKIA malo  za cieľ  inovatívnou a hravou formou predostrieť mladej generácii ochranu životného prostredia v okolí rieky Bodrog.

Organizátori pripravili pre mladých bádateľov zážitkovú plavbu a bádanie fauny a flóry v sprievode odborníkov. Výstupom celého projektu bola kniha písaná v dvoch jazykoch – v slovenskom a maďarskom, ktorej hlavnou iniciátorkou bola šéfredaktorka vydavateľstva Class – Ing. Lenka Šingovská. Kniha pod názvom Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice priblíži čitateľom dobrodružstvo, ktoré zažili deti pri bádaní. Ďalší odborní spolupracovníci knihy nám priblížili výnimočnosť rieky Bodrog.

A žiaci svojimi prácami dokázali upriamiť pozornosť  na život v oblasti rieky Bodrog a dôležitosť ochrany prírodného bohatstva bez ohľadu na štátne hranice. Aj naše aktívne žiačky – Katarína Krivanská, Janka  Liptáková, Natália Lefflerová, Tamara  Šoltésová, Jana  Novotná sa zapojili do výtvarnej súťaže v rámci projektu „Príroda nepozná hranice.“ Svojimi prácami dokázali, že k enviromentálnej problematike sa vedia vyjadriť aj bez slov, či znalosti rovnakého dorozumievacieho jazyka. V knihe nájdeme výber zo súťažných prác, ktoré boli ohodnotené odbornou porotou. Medzi nádhernými dielkami nájdeme aj prácu Kataríny Krivanskej a Jany Novotnej. Verím, že nielen krásnou kresbou, ale aj svojím konaním bude táto mladá generácia chrániť naše prírodné bohatstvo.

Mgr. Marína Krivanská, ZŠ  Eugena Ruffinyho v Dobšinej

Translate »