Aktuality

V poradí druhé výberové konanie: Vajda mesta Dobšiná

 

Mesto Dobšiná vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Styk s rómskou komunitou „VAJDA“ mesta Dobšiná. Kvalifikačné predpoklady a iné osobitné kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie – znalost‘ rómskeho jazyka, prirodzená autorita v komunite, prehľad o rómskej komunite v meste Dobšiná, všeobecný prehľad o verejnej správe, znalost‘ práce s PC ( internet, World, Excel ), flexibilita, kreativita, bezúhonnost‘.

Charakteristika pracovného miesta: Medzičlánok styku rómskej komunity s Mestským úradom mesta Dobšiná, ako aj terénna práca s rómskou komunitou pri riešení problémov v tejto komunite, na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadost‘ o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ), písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopinení niektorých zákonov.

Svoje žiadosti s uvedenými náležitosťami zasielajte na adresu : Mestský úrad Dobšiná, SNP 554, 049 25 DOBŠINÁ, poštou, alebo osobne do podateľne Mestského úradu. Obálku je potrebné zalepit‘ a viditeľne označit‘ textom: NEOTVÁRAŤ ! Výberové konanie — VAJDA.

Termín podania žiadosti je do 25.02.2015 do 10:00 hod. — rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslat‘ poštou v písomnej forme, alebo odovzdat‘ osobne na podateľni Mestského úradu. Všetky detaily nájdete v priloženom dokumente pod príspevkom.

Dokument: Výberové konanie na pozíciu vajdu v meste Dobšiná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »