Aktuality

V Dobšinej sme si pripomenuli Deň učiteľov

 

V stredu 30. marca 2022 sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov ich slávnostné prijatie v priestoroch historickej radnice mesta Dobšiná. V tento deň sa zišli riaditelia a zástupcovia učiteľov, ktorí pôsobia na území mesta Dobšiná o 14.-tej hodine v sobášnej sieni mesta. V uvoľnenej atmosfére za sprievodného kultúrneho programu, ktorý pripravila ZUŠ Dobšiná, boli prijatí primátorom mesta, Jánom Slovákom, ktorý vyzdvihol a ocenil ich náročnú prácu, ktorou denne prispievajú k tomu, aby formovali našu budúcnosť – mladých ľudí.

Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592) od roku 1955, ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. J.A. Komenský sa zaradil k najvýznamnejším pedagogickým osobnostiam v dejinách. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnutie vzdelania pre všetkých, bez ohľadu na rasu, či sociálne postavenie. Vynucoval si osobitý prístup k žiakovi, ale taktiež vyučovanie v jeho materinskom jazyku, čo bolo napríklad v dobách hlbokej maďarizácie doslovne neprístojnou požiadavkou. Veril v to, že vzdelanie a škola robí človeka lepším. V jeho šľapajach a činoch, ktoré sú i dnes pre mnohých vzorom, pokračujú vyučujúci dodnes.

Veľmi často si však mnohí uvedomia prácu pedagógov až vtedy keď sami dospejú. Skrz mnohé problémy, ktoré im neraz ich študenti uštedria sa musia popasovať aj s byrokraciou, či finančne nedoceneným ohodnotením. Aj napriek týmto skutočnostiam svoje povolanie berú ako poslanie, nehľadiac na osobnú obetu. Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák pre Dobšinské noviny povedal: „Hovorí sa, že učiteľ je jedno z najťažších povolaní a myslím, že sa s týmto konštatovaním môžeme stotožniť. Všetci si iste pamätáme na svoje školské časy, na všetky tie krásne spomienky spojené s prvými písmenkami, básničkami, športovými súťažami, školskými výletmi s prvými láskami. Pri všetkom tom s nami svorne kráčali naši učitelia, ktorí nám venovali veľké množstvo úsilia, aby sme do života vstupovali s potrebnými vedomosťami. Patrí im rešpekt a samozrejme obrovské poďakovanie za ich nenahraditeľnú prácu, ktorú si nesmierne vážime. Prajem všetkým učiteľom hlavne veľa zdravia, pracovných úspechov, trpezlivosti, pevných nervov a aby svoju dôležitú prácu mali navždy možnosť vykonávať s radosťou v slobodnej krajine.“

Na stretnutí boli primátorom mesta Dobšiná, Jánom Slovákom, zástupcami samosprávy a vedúcej Školského úradu v Dobšinej, Mgr. Moniky Dúdorovej ocenení aj pedagógovia, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou a často na úkor svojich osobných životov venovali svojim žiakom. Z tejto príležitosti boli preto udelené plakety Jána Amosa Komenského týmto deviatim pedagógom a nepedagogickým pracovníkom pôsobiacim na území nášho mesta: Mgr. Katarína Hlaváčiková, Mgr. Renáta Molčanová, Mgr. Božena Kubányiová, Mgr. Adriana Barnáková, Milan Chochol, Mária Rozložníková, Jana Lichnerová, Mgr. Viera Benediktyová, Bc. Ingrid Oravcová. Našim učiteľom blahoželáme a prajeme veľa síl a motivácie v ich práci.

Text: J. Karika, foto: Mgr. M. Dúdorová

Translate »