Aktuality

V Dobšinej realizujú investície do rozvoja lesných oblastí

 

Dňa 16.04.2019 spoločnosť Mestské lesy Dobšiná s.r.o. zahájila realizáciu  projektu: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov  na základe výzvy: 2/PRV/2015. V mesiaci apríl 2019 bolo odovzdané stavenisko  dodávateľovi prác spoločnosti STRABAG s.r.o., ktorá zabezpečí výstavbu protipožiarneho monitorovacieho systému, rekonštrukciu a výstavbu protipožiarnych lesných ciest Pingarty – Suchý vrch – Rakovec, cesty Gápel a protipožiarnych nádrží pri Rakovci a na Gápli.

Jedná sa doposiaľ o najväčšiu investíciu našej spoločnosti v jej histórii  prostredníctvom cudzích nenávratných finančných prostriedkov. Vzhľadom na prebiehajúce práce, ktoré už začali na rekonštrukcii lesnej cesty Pingarty – Rakovec žiadame širokú verejnosť, no najmä vlastníkov pozemkov, návštevníkov poľovného revíru či turistov a  cykloturistov o zvýšenie bezpečnosti a pochopenie počas nasledujúcich mesiacov. Cesta bude prechádzať komplexnou rekonštrukciou s jej obmedzeným využitím, prípadne aj dočasnou uzáverou, preto vás žiadame až do ukončenia výstavby, ktorá je plánovaná na september 2019 využívať náhradnú lesnú cestu Chotárna dolka – Rakovec.

Ďakujeme za pochopenie a veríme že tieto obmedzenia budú o niekoľko mesiacov vnímané pozitívne pri využívaní kvalitnej a novej cesty, ktorú aj pre vás zabezpečujú Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti ML Dobšiná

Translate »