Aktuality

V Dobšinej pribudnú polopodzemné kontajnery

 

Mestu Dobšiná sa v roku 2018 na výjazdovom rokovaní vlády podarilo získať finančné prostriedky v sume 135 000,00 eur na vybudovanie polopodzených kontajnerov. Tieto financie je  možné použiť len na tento účel. Jedná sa o vybudovanie siedmich stojísk polopodzených kontajnerov. Štyri stojiská budú umiestnené na Jarkovej ulici, jedno stojisko bude na Novej ulici, ďalšie stojisko bude na Rybárskej ulici a posledné stojisko bude umiestnené na Budovateľskej ulici. Určenie stojiska, kde presne budú kontajnery vybudované, záviselo aj od podmienok pod zemou. Pri výbere stojiska bolo totiž mesto veľmi limitované inžinierskymi sieťami – kanalizáciou, plynovými rozvodmi, vodovodným potrubím, telekomunikačnými sieťami a podobne. Kompletnú mapku s presným umiestnením plánovaných stojísk nájdete v súbore na stiahnutie na konci článku.

Na každom stojisku bude zvlášť päť kontajnerov, dva kontajnery na komunálny odpad a jeden kontajner na plasty, papier a sklo. Jednotlivé stojiská majú rozlohu od 30 m2 do 40 m2, mení sa to od tvaru stojiska, môžu byť štvorcové alebo obdĺžnikové. Je to jedným z najmodernejších riešení, tieto stojiská zaberajú len tretinu plochy kontajnerov a tým vzniknú ďalšie parkovacie miesta. Polopodzemné kontajnery budú s objemom 5 m3 a kontajner na sklo bude o objeme  3 m3. Pre predstavu, jeden polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 dokáže nahradiť 5 kusov 1100 l kontajnerov a 55 kusov 120 l kontajnerov.

V súčasnej dobe dianie týkajúce sa nakladania s odpadom obsadzuje vo všeobecnom meradle prvé priečky. Odpadu je stále viac a viac a každý z nás máme na tom svoj podiel. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Odpadkové koše z domácnosti máme stále väčšie, kontajnery sú plnšie a vyžadujú zvýšenú frekvenciu odvozu ako komunálneho tak i triedeného odpadu. Polopodzemné kontajnery poskytujú dostatočný priestor k zvyšovaniu úrovne triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, kov, plasty, tetrapaky, sklo), pretože stále platí, že čím vyššie percento vytriedenia, tým nižší poplatok za uloženie odpadu na skládku.

Samotné osadenie kontajnerov je stavebný zásah. Je potrebné vykopať jamu, vybetónovať dosku pod kontajner a po osadení samotných kontajnerov upraviť vhodne okolie.  Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke cca 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Keďže je kontajner zapustený do zeme, väčšia časť odpadu je uložená práve pod zemou, kde je stálejšia teplota. Dochádza tak k spomaleniu rozkladu odpadu a k zníženiu vzniku zápachu, s ktorým sa stretávame pri voľne stojacich kontajneroch. Odpad je ukladaný do výšky až 2,5 metra, čím sa pod vlastnou váhou obsah kontajnera lepšie zhutní. Tento typ kontajnerov tiež menej láka vandalov a nedovolí opätovný výber zahodeného odpadu.

Taktiež bolo naplánované stretnutie s občanmi priamo na mieste realizácie polopodzemných kontajnerov, ktoré sa nekonalo, z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, bola vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky.  So stavebnými prácami, ktoré sa začnú už čoskoro, môže súvisieť zvýšená intenzita hluku a znížený komfort v okolí budúcich stojísk. Prosíme obyvateľov o trpezlivosť, veríme, že výsledok bude stáť za to!

Súbor na stiahnutie:
Kompletná mapka s presným umiestnením plánovaných stojísk

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »