Aktuality

Uplynulo 77 rokov od oslobodenia Dobšinej

 

Dňa 27. januára 2022 v dopoludňajších hodinách zorganizovalo Mesto Dobšiná a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) spomienkovú slávnosť na počesť 77. výročia oslobodenia mesta Dobšiná. Skupinka asi tridsiatich občanov si na Námestí baníkov vypočula slávnostný príhovor predsedu SZPB v Dobšinej, pána Františka Novotného, ktorý predniesla zástupkyňa mesta, MVDr. Terézia Balážiková. Pred pamätnou tabuľou oslobodenia, pri ktorej držali čestnú stráž členovia baníckeho združenia Bruderschaft následne zazneli historické súvislosti, ktoré sa viažu k nášmu mestu.

Pán Novotný uviedol v príhovore, že Dobšiná bola čase pred oslobodením preplnená nemeckými a maďarskými vojskami. 22.decembra 1944 zažilo mesto bombardovanie a večer bol počuť silné detonácie. Bomby spadli vyše i niže mesta, avšak nedošlo ku škode na majetku ani stratách na životoch. V polovici januára sa stala Dobšiná zázemím frontu. Od Rožňavy prichádzalo do mesta stále viac vojakov. 24. januára 1945 začali okupačné vojenské jednotky ustupovať. 26.jenuára napadlo v Dobšinej veľmi veľa snehu, čo ústup ešte sťažilo. Cez Čuntavu sa nedalo prejsť, všetko sa hrnulo cez Stratenú. Keď sa situácia takto vyvinula, bolo jasné, že oslobodenie je nablízku.

„Miestni muži sa v tom čase, keď Nemci ustupovali ukrývali, lebo bolo známe, že všetkých bojaschopných mužov berú so sebou. Lányi Huta bola v tom čase plná domácich mužov. Techniku Nemci chceli pri ústupe z mesta odviesť, aj cenné veci – hasičskú techniku, elektráreň, pílu a pod. Nepodarilo sa im to, lebo zamestnanci ju rozobrali a ukryli ​​v podnikoch. Nad ránom 27. januára 1945 vtiahli do mesta rumunské oddiely. Hneď za nimi vošli do mesta aj ruské vojenské oddiely – zákopníci, ktorí prezerali domy a zisťovali, či nie sú v nich míny. Každý prehliadnutý dom opatrili nápisom v ruštine: „Min net zdanie provereno“. Oslobodenie mesta sa tak stalo skutkom“, priblížil príhovor pána Novotného. Po príchode osloboditeľov obyvatelia mesta vyšli zo svojich úkrytov a boli šťastní. Začal sa pre nich život v mieri.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »