Aktuality

Turíčna nedeľa v znamení baníckych tradícií

 

Turíčne oslavy, ktoré sú v našom meste úzko späté s baníctvom začali v nedeľu 28.05.2023 už o pol deviatej pred baníckym domom, kde sa zišli baníci Bratstva Bruderschaft, ale aj obyvatelia a návštevníci nášho mesta. Dobšiná sa v tomto roku stala hostiteľom zástupcov mnohých baníckych spolkov z celého Slovenska. Od baníckeho domu pokračoval sprievod na čele s baníckou dychovou hudbou z Jelšavy naprieč Zimnou ulicou, kde sa sprievod rozdelil a evanjelickí veriaci išli na slávnostné služby Božie do evanjelického kostola a katolícki veriaci sa zúčastnili na slávnostnej omši v katolíckom kostole.

Po službách Božích sprievod z evanjelického kostola pokračoval ku Rímskokatolíckemu kostolu, kde sa znovu stretli všetci baníci oboch vierovyznaní. Mestom sprievod pokračoval cez sídlisko na Námestie troch ruží k nedávno vytvoreným baníckym vagónom, ktoré symbolizujú banícku históriu nášho mesta. Odtiaľ sa sprievod presunul k monolitu, pamätníku baníctva a tiež k pomníku padlých hrdinov v miestnom parku na ulici SNP, kde primátor mesta, Ján Slovák a predseda baníckeho združenia, Ing. Michal Neubauer spoločne vzdali úctu položením vencov. Za stálych tónov dychovej hudby sa prítomní presunuli na Námestie baníkov, kde zazneli slávnostné príhovory a básne.

Na slávnostnom zavŕšení Dní mesta Dobšiná 2023 a turíčnych sviatkov v centre mesta boli ocenení aj štyria baníci miestneho baníckeho združenia Bruderschaft, ktoré oslávilo svoje 340 výročie založenia a dodnes uchováva banícke tradície, ktoré sú úzko späté s históriou a samotnou identitou nášho mesta. Ocenení z príležitosti Turíc 2023 za záslužnú prácu v združení primátorom mesta, Jánom Slovákom boli: Stanislav Grančák st., Ján Fajdek, Miloš Hutník, Jozef Fabián. Všetci ocenení dostali pamätný list primátora a darčekový kôš. Celý priebeh Turíčnej nedele 2023 vám prinášame vo veľkej fotogalérii.

Text & foto: J. Karika

Translate »