Aktuality

Túlavé psy v Dobšinej sú výsledkom nezodpovedných chovateľov

 

Problém s túlavými psami je nielen v Dobšinej, ale na celom Slovensku. Ministerstvo posunulo zodpovednosť za túlavé psy na samosprávy, obce a mestá, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť zriadiť karanténu stanicu pre túlavé psy, alebo zabezpečiť odchyt túlavých psov na území obce, alebo mesta a následne ich umiestnenie do karanténnej stanice, či útulku. Mesto Dobšiná má uzavretú zmluvu z odchytovou službou OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku vzdialenou 150 km. Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu – čip.  Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica, alebo útulok pre zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie, alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu.

S problémom premnoženia túlavých psov v Dobšinej sme oslovili náčelníka mestskej polície, Jaroslava Plačka. „Ďalšie odchytové služby, alebo útulky, ktoré sme oslovili  boli plné a nevedeli nám poskytnúť požadovanú službu. Odchyt sa snažíme vykonávať najčastejšie ako je možné, ale problém nastáva nie pri samotnom odchyte, ale pri umiestnení psov do karanténnych staníc a útulkou, ktoré sú preplnené a ďalšie psy nemajú kam umiestniť. Našu zazmluvnenú odchytovú službu sme kontaktovali od októbra minulého roka, ale boli plní a navyše im nosili psov aj z Ukrajiny, kde ich odchytávali a nosili na Slovensko.

Boli nám hlásené na oddelenie MsP svorky psov pred základnou školou a dokonca už aj útoky psov na ľudí, tak sme znovu kontaktovali odchytovú službu, že urgentne potrebujeme vykonať odchyt, ale stále mali plný stav a naviac boli aj v karanténe kvôli výskytu besnoty v okolí. Odchyt nám preto nevedeli vykonať a táto situácia trvala skoro tri mesiace. Až teraz dňa 10.3.2023 bol v meste Dobšiná vykonaný prvý odchyt túlavých psov v roku 2023. Bolo odchytených 9 psov, išlo hlavne o tie, ktoré dlhodobo chodili s deťmi ráno do školy. Určite sa však objavia znovu ďalší, čo nám budú občania hlásiť a mesto, ako aj mestská polícia sa bude snažiť zabezpečiť ďalší odchyt túlavých psov, ktorý mu vyplýva zo zákona,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície v Dobšinej, Jaroslav Plačko, ktorý jedným dychom dodáva, že ďalšia požiadavka mesta môže byť vzhľadom na preplnenosť útulkov vybavená znovu aj o mesiace.

Podľa mnohých za túto bezútešnú situáciu môžu predovšetkým nezodpovední chovatelia, ktorí si zadovážia psa, často ho neprihlásia do evidencie, neposkytujú mu veterinárnu starostlivosť a defakto neraz takto prevádzkujú nelegálne chovy. O zvieratá sa im stará ulica a keďže psy nie sú čipované a ani kastrované, vytvárajú sa tak vhodné podmienky pre ich ďalšie rozmnožovanie, čoho následkom je prehodenie morálnej aj finančnej zodpovednosti na mesto a tým aj všetkých daňových poplatníkov. Najúčinnejším no dlhodobým riešením je aj podľa veterinárnych lekárov zmena myslenia obyvateľov, ktorí ak si zadovážia zviera, musia sa vedieť o neho adekvátne postarať tak ako ukladá zákon.

Text & foto: J. Karika

Translate »