Aktuality

Stretnutie s občanmi o bezpečnosti v meste Dobšiná

 

Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák zvolal dňa 27.03.2019 stretnutie občanov s jediným bodom, ktorým bolo prejednanie bezpečnosti. Na tomto stretnutí, ktoré sa konalo o 17:00 hod. v divadelnej sále kultúrneho domu sa zúčastnilo celé vedenie Dobšinej a taktiež zástupcovia bezpečnostných zložiek, riaditeľ KR PZ plk. JUDr. Radoslav Fedor, zástupcu riaditeľa KR PZ plk. Mgr. Štefan Mulík, riaditeľ OR PZ plk. Mgr. Ivan Bronďoš, riaditeľ OO PZ v Dobšinej mjr. Ing. Marián Varga, zástupca MsP Dobšiná Miroslav Zvolenský a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. V úvode tohto stretnutia vyzval primátor Dobšinej prítomných k minúte ticha na pamiatku zosnulého Štefana Potočného, ktorého rodičia sa taktiež zúčastnili stretnutia.

Vo vyše dvojhodinovej diskusii v úvode informoval primátor Slovák o opatreniach, ktoré prijalo Mesto Dobšiná. „Stále si kladieme otázku, či sa tomu dalo nejako predísť. No skratovému jednaniu jednotlivca je veľmi ťažké akokoľvek zabrániť. V meste Dobšiná funguje štátna polícia, mestská polícia, máme aj občianske hliadky a snažíme sa rok čo rok zdokonaľovať systém bezpečnosti v našom meste. Po tejto tragédii som vyzval štátu políciu na zvýšenie hliadkovej činnosti, zvýšili sme aj hliadkovú činnosť našej mestskej polície. Každoročne sa uchádzame o dotácie na rozširovanie kamerového systému, ktorý sa znovu rozšíri už tento rok. V tomto období sme vyzvali písomne aj všetkých prevádzkovateľov pohostinstiev, barov a kaviarní, aby sa nesnažili problémy riešiť svojpomocne, ale aby už pri najmenšom náznaku zavolali hliadky štátnej, či mestskej polície. Každému prevádzkovateľovi odporúčame aj vlastný kamerový systém priamo v prevádzke,“ povedal primátor mesta Dobšiná Ján Slovák.

Primátor mesta ďalej dodal, že samospráva bude dbať za pomoci polície aj na elimináciu skupiniek, ktoré sa často pri alkohole stretávajú vo večerných a nočných hodinách na verejných priestranstvách. „Nechceme, aby naše deti odtiaľto utekali a myslím si, že hovorím za všetkých slušných ľudí nezávisle od farby pleti. Sú tu ale problémové rodiny, ktoré sa nechcú prispôsobiť, nezapájajú sa do činností, ktoré robíme a samospráva je povinná tieto veci riešiť. Riešenia sú ale systémové a dlhodobé, z mnohých spomeniem kanceláriu splnomocnenca, alebo rôzne projekty podporované zo štátneho rozpočtu, či EÚ. Prevychovávať je veľmi ťažké, my musíme vychovávať a začať od detí. Chytáme sa všetkých možností a budeme v tom pokračovať tak, aby ste sa vy občania v tomto meste cítili bezpečne,“ vyzdvihol v závere primátor Ján Slovák.

Splnomocnenec vlády vo svojom príhovore povedal, že Dobšiná má dve možné cesty. „Prvou cestou je tá stará, ktorá bola predtým,  izolácia a zanedbanie sociálnej situácie, alebo je tam cesta nová, skúsiť sa, aby sa mesto nerozpadlo na dve časti, aby podmienky pre ľudí žijúcich tu boli podobné a zvýšila sa zamestnanosť. Pán primátor prejavil maximálnu vôľu a aj vieru, že sa to dá spraviť a ísť tou lepšou cestou. Je tu vytvorené komunitné centrum, miestne občianske poriadkové služby, mesto investuje do školstva a tiež do bývania. Vždy som vyzdvihoval Dobšinú ako príklad toho, ako rýchlo sa dajú veci dosiahnuť za pomerne krátky čas ak je tam vôľa,“ zdôraznil Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Ďalej občanov informovali o prijatých opatreniach a taktiež štatistike príslušníci Polície SR, kde riaditeľ KR PZ v Košiciach, plk. JUDr. Radoslav Fedor uviedol, že za rok 2018 bolo na území mesta Dobšiná spáchaných 81 trestných činov. V náraste bola majetková trestná činnosť z 26 na 47 prípadov a násilných trestných činov bolo 10. Ostatné prípady tvoria menej závažné trestné činnosti ako záškoláctvo. Polícia ďalej deklarovala, že urobí všetko preto, aby pocit bezpečnosti obyvateľstva bol v meste Dobšiná omnoho vyšší a to aj prijatím opatrení. Po príhovoroch zástupcov samosprávy a polície dostali priestor obyvatelia mesta, ktorí v diskusii prezentovali svoje pripomienky, navrhovali riešenia na zvýšenie bezpečnosti, no poukázali aj na problémy, s ktorými sa reálne stretávajú. Samospráva a príslušníci bezpečnostných zložiek prisľúbili účinné riešenia, no jedným dychom vyzvali všetkých obyvateľov k znášanlivosti a nedaniu priestoru prevládnutia emócií, či už v reálnom, alebo virtuálnom svete. Fotografie a kompletné video zo zasadnutia vám prinášame pod príspevkom.

Text, foto & video: Juraj Karika

Translate »