Aktuality

Stanovisko vedenia mesta Dobšiná k tragickej udalosti

 

Primátor mesta Dobšiná dňa 19.03.2019 zvolal na mestskej radnici vedenie a stanovisko k tragickej udalosti vám poskytujeme v plnom znení.

Vážení občania. Nedeľné ráno bolo šokom pre všetkých obyvateľov Dobšinej, ale aj širokej verejnosti. V návale smútku, ľútosti a prirodzeného hnevu sa len veľmi ťažko hľadajú slová k tejto tragédii. Všetci si kladieme otázku či bolo možné predísť incidentu, pri ktorom nezmyselne vyhasol mladý ľudský život. Žiaľ musíme konštatovať, že nikto nemá v moci predvídať takéto skratové konanie jednotlivcov. Skôr je otázkou pre naše orgány činné v trestnom konaní, ako je možné, že takýto delikvent, s recidívou a v konaní za iný trestný čin nemal obmedzený pohyb na slobode. Vďaka mestskému kamerovému systému sú dôkazy proti zadržanému páchateľovi jednoznačné a pevne veríme, že naše súdnictvo tento brutálny čin odsúdi výnimočným trestom. Veríme v spravodlivosť, a že spravodlivo budú potrestaní aj všetci spolupáchatelia. Táto tragédia nemá v našom meste obdobu. V hlbokom zármutku vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Vedenie mesta prijalo rezignáciu náčelníka mestskej polície a na najbližšom mestskom zastupiteľstve budú stanovené podmienky výberového konania na post náčelníka mestskej polície. Mesto Dobšiná bude okamžite reagovať na zvýšenie bezpečnosti v našom meste zvýšením intenzity motorizovaných, ako aj peších hliadok mestskej polície. Písomne budeme žiadať aj Okresné riaditeľstvo štátneho policajného zboru k zvýšenej hliadkovej činnosti najmä v problémových častiach mesta a k monitorovaniu záujmových osôb. Zintenzívnime hliadky a kontroly v celom meste s absolútnou netoleranciou ku akýmkoľvek priestupkom rušenia verejného poriadku, najmä k alkoholom potuženým skupinkám vo večerných a nočných hodinách. Písomnou formou upozorníme každú prevádzku pohostinstva, baru a iných zariadení fungujúcich vo večerných a nočných hodinách, aby už pri najmenšom príznaku akéhokoľvek incidentu okamžite privolávali hliadku polície. Budeme odporúčať, aby tieto zariadenia mali aj vlastný kamerový systém a pred každé takéto zariadenie bude v čo najkratšom čase nainštalovaná kamera napojená na mestský kamerový systém. Vedenie mesta bude striktne dbať, aby polícia vykonávala svoju činnosť k spokojnosti a pocitu bezpečia našich obyvateľov.

Táto tragédia pobúrila slušne žijúcich občanov nášho mesta, no nemôžeme súhlasiť s rasistickým podtextom riešenia problémov, ktorý ešte viac podnecuje k nenávisti medzi minoritou a majoritou. Je neprípustné, aby skrat neprispôsobivého jednotlivca bol spájaný s činnosťou samosprávy. Samospráva využíva všetky možné zákonné možnosti a riešenia problémov spolunažívania občanov v meste. Systémové riešenia, ktoré budujeme a zavádzame fungujú no sú dlhodobejšie a žiadne iné riešenia v súlade zo zákonom zatiaľ nikto nepredložil. Aj touto cestou vyzývame všetkých slušných ľudí v našom meste, aby sa vyhýbali provokáciám, prejavom nenávisti, násilia, ale spolupracovali s políciou a boli nápomocní preventívne odhaľovať a poukazovať na osoby, ktoré nesú znaky akejkoľvek potenciálnej hrozby. Bezproblémové a bezpečné spolunažívanie v našom meste je a bude stále našou prioritou.

Ján Slovák – primátor mesta Dobšiná, MUDr. Ingrid Gallová – zástupkyňa primátora, Jozef Gorej – člen mestskej rady, Juraj Floch – člen mestskej rady, Iveta Deliová – poslankyňa MsZ, Ján Hudák – poslanec MsZ, Ing. Jana Kračunová – poslankyňa MsZ, Jaroslav Krupár – poslanec MsZ, Martin Lipták – poslanec MsZ, Ing. Miriam Vlčeková – poslankyňa MsZ, Radovan Žori – poslanec MsZ.

Translate »