Aktuality

Sociálne dávky končia v krčmách

 

Zneužívanie sociálneho systému je najbežnejšou praxou s akou sa stretneme aj v našom okrese. Úrad práce v Rožňave eviduje podľa posledných údajov až 28,1 % nezamestnanosť a výnimkou nie je ani mesto Dobšiná, kde je miera nezamestnanosti podobná.

Nájdu sa však aj takí, ktorí dávky nepoužijú na to na čo sú určené, ale putujú s nimi do krčiem a k hracím automatom aj napriek tomu, že majú rodinu. Na toto konanie občanov zväčša rómskej národnosti nás upozornili mnohí čitatelia nášho portálu či už formou mailu, alebo v komentároch pod jednotlivými príspevkami. Na mnohé z podnetov sme sa pozreli bližšie a za všetko hovorí fotogaléria pod článkom, ktorú sme nafotili pred pohostinstvom na hlavnej ulici v Dobšinej. Zaujímali sme sa preto ako je možné tomuto konaniu zamedziť, aby boli dávky použité na to na čo sú určené.

Ako nás informovali na úrade práce v Rožňave úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi v prípade, ak výplatou dávky nedosiahol, alebo zrejme nesiahne účel, na ktorý je určená. Podobne v prípade prídavkov na dieťa a rodičovských príspevkov, ak oprávnené osoby poberajúce prídavky resp. rodičovské príspevky ich nevyužívajú v záujme nezaopatrených detí a na účel, pre ktorý sú určené, úrad stanoví osobitného príjemcu uvedených dávok štátnej sociálnej podpory.

Úrad práce v takomto prípade určí osobitného príjemcu, ktorým je obec alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej alebo vo vecnej forme na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. Ak pominú dôvody na určenie osobitného príjemcu, ÚPSVaR osobitného príjemcu uvoľní.

Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu dieťaťa, úrad z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku osobe a rozhodne o poukazovaní prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadeniu, v ktorom je dieťa umiestnené.

Pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vydajú takéto rozhodnutie aj v prípade, ak z informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky. Osobitný príjemca je tak obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt.

Ak poberateľ nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jeho starostlivosti, rodičovský príspevok, ktorý poberá na dieťa do troch rokov sa kráti mesačne na 50% sumy určenej na výplatu rodičovského príspevku. V sume 50% sa poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov.

Na účelné využitie finančných prostriedkov dozerá osobitný príjemca, teda obec, alebo mesto. Poberatelia takto určených finančných prostriedkov predkladajú doklady z pokladne obchodu, kde nakupujú základné potraviny, oblečenie pre detí alebo cestovné lístky, ak dieťa do školy dochádza. Nakladanie s finančnými prostriedkami osobitného príjemcu kontroluje pravidelne ÚPSVaR Rožňava.

Spýtali sme sa na momentálnu situáciu, ktorá je v okrese s uplatnením osobitného príjemcu a na našu otázku nám odpovedala Ing. Daniela Potočná, zamestnankyňa UPSVáR v Rožňave zodpovedná za komunikáciu s médiami „V súčasnosti ÚPSVaR v Rožňave poskytuje dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 178 osobitným príjemcom. Prídavky na 294 detí v okrese Rožňava boli v mesiaci august poskytnuté osobitnému príjemcovi – obci, v 265 prípadoch  z dôvodu záškoláctva a v 29 prípadoch z dôvodu nevyužívania prídavku na výchovu a výživu dieťaťa“ dodala Potočná.

Úrad práce ale jedným dychom dodáva, že občania by mali takéto konanie jednotlivcov nahlasovať na jednotlivých vysunutých pracoviskách úradu, aby sa zamedzilo plytvaniu verejných sociálnych prostriedkov.

Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »