Aktuality

Skládka na Burdeli sa opakuje, jej odstránenie zaplatia pôvodcovia

 

Na podnet obyvateľov mesta Dobšiná sme sa presunuli v sprievode Mestskej polície na Zimnú ulicu a jej neslávne známu časť Burdel. Tá je známa už asi dve desaťročia opakujúcim sa trendom čiernych skládok, ktoré sa rozprestierajú v blízkosti cesty. Ako je vidieť na našich záberoch, z kopca nad cestou obyvatelia často hádžu odpad na jedno sústredené miesto. Domáci však hovoria aj to, že ak sa už odpad začne kopiť, k jeho ešte väčšiemu rozsahu prispieva hocikto, kto prechádza okolo. Oslovili sme preto Technické služby mesta Dobšiná, za ktoré nám poskytol vyjadrenie riaditeľ, Róbert Mol.

„V časti Burdel na Zimnej ulici sa odpad vyváža a to v týždňových intervaloch. Aj napriek tomu to nestačí a situácia sa v tejto lokalite pravidelne opakuje. Títo obyvatelia majú možnosť tak ako všetci zaplatiť si pri nárazovo väčšom objeme odpadu jednorazovú formu vývozu na požiadanie, no to sa nedeje. Namiesto požiadania o túto službu, ktorá by im bola riadne fakturovaná tak vznikajú čierne skládky. Tie riešime tak, že ich nahlásime na Mestskú políciu a následne aj likvidujeme. Samozrejme s tým vznikajú aj finančné náklady, ktoré potom fakturujeme mestu,“ hovorí riaditeľ Mol, jedným dychom však dodáva, že týmto to nekončí.

Po postupe prípadu Mestskej polícii a faktúre vystavenej mestu sa pátra po pôvodcovi čiernej skládky. „Keď nám občania, alebo mestská spoločnosť, v tomto prípade Technické služby mesta oznámia, že v intraviláne mesta sa nachádza čierna skládka, tak sa snažíme identifikovať páchateľa, ktorý sa dopustil znečisťovania verejného priestranstva. Ak sa nenájde jednotlivec, v tomto prípade preukázať to, že pôvodcom sú obydlia na  Burdeli nie je ťažké. Sami títo obyvatelia to aj priznávajú a preto im sú zosobnené všetky náklady na odstránenie nelegálnej skládky odpadov. Tiež sa musia podieľať aj na vyčistení okolia pri samotnom odstraňovaní. Už v minulých rokoch sme postupovali presne týmto spôsobom a finančné náklady boli mestu Dobšiná uhradené. Rovnako budeme postupovať aj teraz“, uviedol Jaroslav Plačko, náčelník Mestskej polície a podotkol, že na danom mieste doteraz nebolo technicky možné riešiť kamerový systém a tak to mesto aspoň dočasne vyriešilo fotopascou. V pláne je však aj rozšírenie kamerového systému v danej lokalite, čomu praje aj zriadenie optických sietí v Dobšinej. (Poznámka redakcie: informovali sme vás o riešení odpadu na Burdeli  minulý rok rýchlou správou TU)

Ako sa ďalej dozvedáme, ak sa nájde obyvateľ, ktorý by pohľadávku za likvidáciu nelegálnej skládky zaplatiť odmietol, Mesto Dobšiná pristúpi k pokutovaniu a vymáhaniu celej dlžnej sumy až súdnou cestou. V takých prípadoch aj keď je mesto v práve, ťahá za kratší koniec. Často sa jedná o občana, ktorý má oficiálny príjem na hranici životného minima a nie je možné mu z príjmu zrážať napríklad stanovené splátky. V danej oblasti sa preto snažia robiť včasnú intervenciu aj terénni sociálni pracovníci u sociálne slabších obyvateľoch, aby sa naučili nakladať s odpadom efektívne. Odpad tvorí každý, no je správne sa ho zbavovať postupne, najmä ak na jeho náhle nakopenie nie je pádny dôvod akým je napríklad rekonštrukcia. Ak sa odpad pridlho uskladňuje a následne vyzbieraný naraz vyhádže von, vznikajú aj skládky ako v lokalite Burdel. Mesto Dobšiná používa všetky zákonné spôsoby na riešenie situácie a obyvatelia na Burdeli si vývoz skládky budú musieť aj teraz zaplatiť. Mestská polícia vyzýva obyvateľov, aby jej čierne skládky nahlasovali už v ich náznakoch.

Text & foto: J. Karika

Translate »