Aktuality

Rozhodovali aj o aute, stočnom a studničke

 

Úvod v poradí už 26. Mestského zastupiteľstva v Dobšinej otvorila zástupkyňa primátora PaedDr. Anna Klausmanová, ktorá zastúpila dočasne neprítomného primátora mesta Karola Horníka (Smer-SD). Primátor požiadal prostredníctvom svojej zástupkyne doplnenie pôvodného programu o zmenu v bode rôzne, pridaním podbodu voľby prisediaceho na Okresnom súde v Rožňave, ktorým sa napokon stala MVDr. Balážiková. Po správach o kontrole plnenia uznesení a následných finančných kontrol, nasledovala monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Dobšiná k 30.6.2013 a II. úprava rozpočtu mesta Dobšiná.

Následne bola prezentovaná informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.7.2013. Všetky tieto informácie nájdete v nami zverejnených materiáloch.Link na ne je TU. V piatom bode pri schválení právnej subjektivity pre ZUŠ v Dobšinej, jej riaditeľka Mgr. Krišáková uviedla, že získaním právnej subjektivity sa škola stane nezávislou organizáciou s povinnosťami a kompetenciami v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, v ekonomickej oblasti, ako aj v oblasti zabezpečenia samostatnej prevádzky. Znamená to tiež, že po  prechode na právnu subjektivitu sa riaditeľ školy stane štatutárom a najvyšším vedúcim pracovníkom vo vzťahu k ostatným zamestnancom. Bude v plnom rozsahu zodpovedať za odbornú, pedagogickú a hospodársko-administratívnu činnosť školy. Škola ale naďalej ostáva rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dobšiná, to znamená, že bude stále viazaná na rozpočet mesta, vrátane príjmov, výdavkov, výnosov a nákladov.

Pri financovaní záujmovej činnosti detí sa uviedlo, že v dôsledku zmien vo financovaní CVČ od 1.1.2013 je potrebné zabezpečiť, aby deti, ktoré majú trvalé bydlisko mimo sídla CVČ sa spolupodieľali na financovaní CVČ. Keďže finančné prostriedky na tieto deti dostávajú obce, kde majú tieto deti trvalý pobyt, mali by sa tieto finančne spolupodieľať na financovaní CVČ, ktoré tieto deti navštevujú. Koeficient pre záujmovú činnosť je 1,1, teda na záujmovú činnosť jedného dieťaťa vo veku od 5 do 15 rokov pripadá 62,7 €. Keďže obec môže  poskytnúť finančné prostriedky aj CVČ v iných obciach, ktoré navštevujú jej žiaci bolo potrebné určiť pravidlá ako bude tieto finančné prostriedky poskytovať.

Nasledovala správa o pripravenosti škôl na školský rok 2013/2014, ktorú predniesol Mgr. Gonda. Ten uviedol, že všetkými školami a školských zariadení prechádza v Dobšinej 1849 detí, z ktorých väčšina je priamo z Dobšinej. Spojenú strednú školu navštevujú aj deti mimo Dobšinej.  ZUŠ a CVČDaM majú žiakov aj z okolia Dobšinej. Do školského obvodu ZŠ patria aj obce Vlachovo a Gočovo. Naďalej pretrváva pomerne veľký pokles žiakov v Spojenej škole s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola.

„Škola nie je schopná zabezpečiť aby počet žiakov prijatých na štúdium bol minimálne rovnaký ako počet končiacich žiakov. Toto je spôsobené tým, že na základných školách sa čoraz menej žiakov dostáva až do 9. ročníka. Veľký nárast žiakov je na Základnej škole. Ostatné školy a školské zariadenia si uchovávajú stabilný počet žiakov. V školstve v Dobšinej pracuje 190 zamestnancov. Možno povedať, že školstvo je v meste Dobšiná naďalej najväčším zamestnávateľom.“ Dodal na Mestskom zastupiteľstve Mgr. Milan Gonda.

V deviatom bode bol prejednaný majetok mesta, ktorý viedol Eduard Tišliar. Medzi iným povedal, že záujemca o  vozidlo Škoda SuperB odstúpil a teda toto mestské vozidlo naďalej prebytočne „oddychuje“ v mestskej garáži.  Poslanci sa preto uzniesli na vyhlásení novej, v poradí tretej verejnej obchodnej súťaže na toto auto, ktoré sa už skoro rok nevie predať. Jeho minimálna cena bude 2200 eur. Po bodoch o majetku,  odprezentoval informatívnu správu ME PAV Dobšinský kopec 2013 Marcel Kollárik. Pre všetkých odberateľov vody je samozrejme dôležitá aj cena stočného. Tá bola stanovená v bode „rôzne“ a pre Dobšinú bude činiť 0,65 eura za m3.Ak sme už pri vode, pozrite sa vo videu, ako to dopadlo s petíciou občanov, kde požadovali zrušenie studničky na sídlisku. 

Foto & video: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »