Aktuality

Rozhlas v Dobšinej je znovu funkčný

 

Mestský rozhlas v Dobšinej zabezpečuje popri dnes moderných online prostriedkoch tradičné informovanie obyvateľov dlhé desaťročia. Počas jeho prevádzky zaznamenala samospráva mesta, ktorá ho prevádzkovala na stovky problémov menšieho, či väčšieho rozsahu. Vždy sa to však podarilo vyriešiť, často za cenu nemalých investícií a veľkého úsilia. V novembri 2021 sa mestský rozhlas z dôvodu vážnej technickej poruchy obyvateľom ohlásil naposledy. Rozhlas sa odmlčal až do augusta 2022, odkedy sa obyvateľom znovu pravidelne ozýva v celom meste v  intervaloch, od pondelka do štvrtku v časoch od 10:00 a 14:30 a v piatok o 10:00 hod.

Dnešnú situáciu priblížil primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák: „Z dôvodu vysokých nákladov na kúpu úplne nového rozhlasu, kde podľa vypracovanej ponuky by nový rozhlas vyšiel až na 80 000€, sa pôvodný niekoľko rokov opravoval, aby naďalej fungoval. Naši občania sú totiž zvyknutí na jeho hlásania. Keď vypovedal úplne, podľa reakcií a mini online ankety obyvateľom chýbal a žiadali si jeho zachovanie. Pre zložitosť káblových rozvodov sme museli k jeho oprave pristúpiť až počas skutočne suchých letných dní, kde Technické služby Mesta Dobšiná vymenili, alebo znovu prepojili rozvody rozhlasu v uliciach Dobšinej. Na samotnej ohlasovni umiestnenej na radnici mesta sme vymenili starú a už nefunkčnú techniku potrebnú k vyhlasovaniu oznamov za novú a dokúpili sme ďalšie potrebné komponenty. Tým sme docielili funkčnosť mestského rozhlasu, ktorý naďalej rozširujeme a zabezpečujeme to vo vlastnej réžii. Hľadal som a budem naďalej hľadať možnosti, ako získať financie aj na úplnú výmenu rozhlasu pomocou vhodného projektu.“

Dobšinská mestská samospráva tiež dodáva, že v budúcnosti bude aj starý rozhlas podľa možností naďalej udržiavať, čo zabezpečujú Technické služby Mesta Dobšiná, no bude rozvíjať aj modernejšie spôsoby informovania obyvateľov, pričom mnohé z nich už dnes plne využíva. Ako uviedol webmaster a redaktor Mesta Dobšiná, Juraj Karika, „Mesto oznamy okrem mestského rozhlasu zverejňuje na webstránke www.dobsina.sk priamo v úvode webového sídla a skoro tri roky oznamy uverejňuje aj v mestskej mobilnej aplikácií dostupnej pre Android a iOS s názvom Virtuálne, ktorá ponúka okrem oznamov rozhlasu a úradných oznamov aj pokročilé funkcie ako notifikácie, dokonca priame poslanie podnetu samospráve a mnohé ďalšie. Mesto tiež informujeme obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí mesta. Drvivá väčšina obyvateľov má na využitie týchto online služieb vybavenie a možnosti. Obyvateľom, ktorí však online služby nemôžu, či nevedia využiť slúži aj úradná tabuľa mesta na námestí, tiež tlačené Dobšinské noviny.“

Red. DN

Translate »