Aktuality

Rekonštruovať sa budú ďalšie dve ulice v Dobšinej

 

Dôvod na radosť budú mať v novom roku 2023 obyvatelia dvoch ďalších ulíc v meste Dobšiná. Stavom cestných komunikácii v správe mesta sme sa zaoberali už niekoľkokrát. Mnohé sú v zlom technickom stave najmä po častých zásahoch na vodovodných potrubiach, budovaní novej kanalizácie, či iných okolností, ktoré na mnohých miestach vážne narušili asfaltový koberec. Narušenie celistvosti asfaltu nikdy nezostáva bez následkov a tak začali vznikať aj výtlky, z ktorých sa mnohé premenili na krátery. Vzhľadom na nákladnosť opráv cestných komunikácii a chodníkov začalo Mesto Dobšiná hľadať projektové možnosti na ich obnovu popri vlastnom rozpočte.

Uveďme, že v roku 2019 Mesto Dobšiná zabezpečilo nový asfaltový koberec aj pre celú Novú ulicu, ktorá je druhou najdlhšou ulicou mesta a asi tri štvrtiny Ulice SNP. V roku 2021 sa pokračovalo dokončením zvyšnej štvrtiny vozovky na SNP ulici a taktiež nový asfaltový koberec pribudol vo Vlčej Doline. V tomto roku prebehne veľká rekonštrukcia celej Zimnej ulice a dobrou správou je, že sa k nej pridajú aj ulice Mierová a Severná.

Rekonštrukcia týchto dvoch ulíc prebehne z rozpočtu mesta Dobšiná. Cena prác bola stanovená na 82 018,25 eur s DPH a počíta sa v nej s rekonštrukciou existujúcich ciest v severnom intraviláne nášho mesta. Rekonštrukciou sa zabezpečí dostatočná šírka komunikácií, nový pevný a rovný povrch a zároveň sa aj zníži hladina hluku z premávky vozidiel. Zabezpečí sa aj lepšia a ľahšia údržba. Bratislavská firma Strabag s.r.o., ako víťaz verejného obstarávania bude realizovať stavebné práce na uliciach Mierová a Severná po dobu jedného mesiaca od odovzdania staveniska a jeho prevzatia.

V tejto súvislosti sme oslovili aj primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý uviedol: „Som veľmi rád, že vieme pokračovať v opravách miestnych komunikácií. Určite túto našu prácu z predchádzajúceho volebného obdobia ocenia naši obyvatelia. Vypracovanie takýchto projektov je zdĺhavé a závisí od veľkého množstva okolností. Je ešte veľa úsekov, kde sú takéto opravy nevyhnutné a na tých samozrejme pracujeme. Pevne verím, že sa nám podarí získať financie aj na ďalšie komunikácie tak, ako sa nám to v predchádzajúcom roku podarilo na Zimnú ulicu. Najideálnejšie by bolo urobiť všetko naraz, no žiaľ to nie je z finančného hľadiska zatiaľ možné, a preto musíme byť trpezliví a veriť, že naša práca prináša ovocie, aj keď nie takým tempom, ako by sme si všetci priali. Aj touto cestou ďakujem všetkým kolegom a pracovníkom, ktorí sa podieľali a podieľajú na tých projektoch.“ S opravou cestných komunikácií na uliciach Severná a Mierová samospráva mesta Dobšiná bude v dostatočnom predstihu informovať o pokynoch pre obyvateľov.

Text: Juraj Karika

Translate »