Aktuality

Rekonštrukčné práce na vodnom diele Dobšiná

 

Elektráreň v Dobšinej a blízke vodné nádrže pozná asi každý z nášho okolia. Sústava týchto diel sa preslávila nielen doma, ale použitými technológiami aj na celom svete. Ako sa z verejne prístupných zdrojov dozvedáme, elektráreň je vybudovaná ako vysokotlaková, v ktorej sú inštalované dve turbíny typu „Francis“ a dva generátory, používané tiež ako elektromotory na poháňanie vysokotlakových čerpadiel. V prevádzke je už od roku 1953. Sústava vodných diel bola prvou stavbou v novodobej histórii vodného staviteľstva, ktorá využívala prevod prietokov medzi dvoma povodiami – Hnilca a Slanej. Sústavu diel začali stavať v povojnovom období roku 1948 a úplne dokončili v roku 1954. Po rekonštrukcii v roku 2003 sa výkon vodnej elektrárne umiestnenej v Dobšinej zvýšil na 2x 12 MW. Po 17 rokoch od poslednej rekonštrukcie sa v tomto období na vodnom diele prevádza ďalšia.

Pre náš portál o prácach uviedla hovorkyňa Slovenských elektrární, Oľga Baková tieto informácie: „Práce na našej najstaršej prečerpávacej vodnej elektrárni PVE Dobšiná sa začali v novembri 2019 a trvať by mali do júna 2020. Obnova pôvodných parametrov a funkčnosti energetickej časti vodného diela prebieha v réžii Slovenských elektrární a je spojená s prácami Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) na vodohospodárskej časti vodnej stavby. Naším cieľom je opraviť opotrebenie technologických zariadení a obnovenie pôvodných parametrov vodnej stavby. V prípade technologického zariadenia elektrárne PVE Dobšiná ide najmä o opravu ložísk, pohyblivých častí turbín, tesnení a armatúr. Oprave sa nevyhnú ani hlavné vinutia generátorov a spínacích zariadení a vodičov.“ 

Dostali sme aj odpoveď na to, akým prínosom je vodná elektráreň v Dobšinej pre distribučnú sieť. „Spotreba a výroba elektriny musia vždy rovnať, aby nedošlo k výpadkom siete, cez ktorú elektrina prúdi z elektrární do domácností a podnikov. Význam prečerpávacích elektrární je v regulácii siete. Plnia funkciu veľkých prírodných batérií, kde akumulačným článkom sú práve vodné nádrže. Do nich sa s pomocou turbín čerpá voda vtedy, keď je elektriny v sieti prebytok – túto elektrinu využijeme na tzv. čerpadlovú prevádzku. Naopak, keď sú v sieti odberové špičky, alebo dôjde k nečakanému výpadku iného energetického zdroja, prečerpávacie elektrárne pustia vodu z nádrží na lopatky svojich turbín a sú schopné veľmi rýchlo dodať požadovanú elektrinu. Kolísanie v sieti tak dokážu veľmi dobre regulovať. Na Slovensku máme štyri prečerpávacie vodné elektrárne – Čierny Váh, Liptovskú Maru, Ružín a Dobšinú,“ priblížila Oľga Baková.

Dozvedáme sa aj, že výstavba vodného diela Dobšiná sa realizovala podľa Hydroprojektu Bratislava na základe návrhu švajčiarskej firmy Motor-Columbus a dodávateľom stavebných prác bol Hydrostav Bratislava. Hlavnými objektami vodného diela sú priehrada Palcmanská Maša so svojimi funkčnými zariadeniami a prívod k vodnej elektrárni pozostávajúci z vtokového objektu a tlakového privádzača, záchytná nádrž z prečerpávacou vodnou elektrárňou v Dobšinej – Vlčej Doline a vyrovnávacia nádrž pod Dobšinou. Prietoky Hnilca sa akumulujú vo vodnej nádrži Palcmanská Maša. Cez odberný objekt, umiestnený na pravom brehu nádrže, sa voda dostáva do 2,713 km dlhého tlakového privádzača uloženého v tuneli popod Dobšinský kopec a tlakovým potrubím uloženým v zemi dostáva do povodia rieky Slaná, k vysokotlakovej vodnej elektrárni vo Vlčej Doline. Voda, spracovaná vysokotlakovými turbínami, sa dostáva do záchytnej nádrže na potoku Vlčia. Odtiaľ, v závislosti na energetickej situácii, sa buď prečerpáva späť do vodnej nádrže Palcmanská Maša, alebo sa priamo dostáva do odpadového kanála, ktorý ústi do Dobšinského potoka.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »