Aktuality

Rekonštrukcia Zimnej ulice už na dosah

 

Začiatkom júla 2022 sme vás informovali, že  Mestu Dobšiná bolo v súvislosti s opravou miestnych komunikácií doručené rozhodnutie, ktorému sa potešil azda každý obyvateľ. Sprostredkovateľský orgán, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na základe výsledkov konania o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v projekte s názvom Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej, podporil projekt obnovy cestnej komunikácie celej Zimnej ulice a jej chodníkov.

  • výška nenávratného finančného príspevku maximálne 1 457 699,54 EUR
  • celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 1 534 420,57 EUR

Samotný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác a teda rekonštrukciu vozovky a chodníkov Zimnej ulice trval 5 mesiacov. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bola spustená a prebehla súťaž, na základe čoho bola vysúťažená zmluvná cena diela. Ako pre Dobšinské noviny povedal primátor Mesta Dobšiná, Ján Slovák,: „Mám veľkú radosť z toho, že sa nám darí tento veľký projekt napĺňať podľa očakávaní. V auguste 2022 sme podpísali zmluvu s víťazným uchádzačom a momentálne plynie lehota, kde prebieha zákonný proces kontroly kontrolným orgánom, ktorým je Ministerstvo vnútra SR. Až po tomto procese, ktorý môže trvať aj tri mesiace môžeme začať so samotnými prácami na Zimnej ulici, no malo by tak byť ešte v tomto kalendárnom roku.“

Bratislavská firma Strabag s.r.o., ako víťaz bude realizovať stavebné práce po dobu 8 mesiacov od odovzdania staveniska a jeho prevzatia (po procese kontroly MINV). Celková cena rekonštrukcie vozovky a chodníkov najdlhšej ulice v Dobšinej, Zimnej ulice, by podľa zverejnenej zmluvy o dielo mala vyjsť na 1 084 192,08 € vrátane DPH. Uveďme, že v roku 2019 Mesto Dobšiná zabezpečilo nový asfaltový koberec aj pre celú Novú ulicu, ktorá je druhou najdlhšou ulicou mesta a asi tri štvrtiny Ulice SNP. V roku 2021 sa pokračovalo dokončením zvyšnej štvrtiny vozovky na SNP ulici a taktiež nový asfaltový koberec pribudol vo Vlčej Doline. Na tento rok má okrem veľkej rekonštrukcie Zimnej ulice mestská samospráva v pláne realizovať časť „Rik“ a etapu A Záhradnej ulice. Projektovo je tiež pripravená aj etapa B Záhradnej ulice, čo značí ďalší pozitívny posun v realizácii opráv mestských cestných komunikácií, v čom Dobšiná hodlá pokračovať.

Text & foto: J. Karika

Translate »