Aktuality

Regionálny úrad verejného zdravotníctva sa prihovára obyvateľom Dobšinej

 

Vážení občania! Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa v okrese Rožňava akýmkoľvek spôsobom podieľali na zmiernení nástupu a doterajšieho priebehu  tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Od začiatku augusta  do 17. októbra tohto roku sme v našom okrese zaznamenali spolu 618 prípadov tohto ochorenia. Z toho u 27% plne zaočkovaných osôb, 71% nezaočkovaných osôb a 2%  neúplne zaočkovaných osôb. Niektorí z nich mali bezpríznakový priebeh ochorenia a u niektorých prebehlo ochorenie s miernymi príznakmi. Sú však medzi nami aj takí, ktorí ochorenie zvládali ťažko a museli byť aj hospitalizovaní na covidových oddeleniach v Košiciach a v Rožňave, alebo si ich zdravotný stav vyžadoval akútnu neustálu starostlivosť vrátane umelej pľúcnej ventilácie.

Mnohí ľudia trpia dlhodobými následkami po prekonaní ochorenia, alebo sa od začiatku pandémie stihli nakaziť aj druhý raz. Žiaľ, od augusta sme zaznamenali aj úmrtia, ktorým sa mohlo predísť. Ťažký priebeh ochorenia COVID-19 a prípadná smrť nás mrzí o to viac, že vo veľkej väčšine k tomu nemuselo dôjsť. Podľa platných odborných poznatkov je najúčinnejšou prevenciou ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a smrti v dôsledku tohto ochorenia  očkovanie.

Plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 je k 11.10.2021 v našej republike na úrovni 42%. V okrese Rožňava dosahujeme k tomuto dátumu len 36% zaočkovanosť z celkovej populácie okresu. Máme 20 obcí, v ktorých sa plná zaočkovanosť pohybuje pod úrovňou 30%, v niektorých je to dokonca len na úrovni 12%. Šesť obcí (Honce, Kováčová, Dedinky, Silická Jablonica, Jablonov nad Turňou a Pača) dosahujú plnú zaočkovanosť nad 50%. Plná zaočkovanosť v meste Dobšiná je na úrovni iba 23%. Dôležitým ukazovateľom je zaočkovanosť osôb nad 50 rokov. V našom okrese je na úrovni 58,5 %. Tieto ukazovatele sú pre náš okres mimoriadne nepriaznivé.

Po vyčerpávajúcich prvých dvoch vlnách všetci spoločne túžime po normálnom živote. Chceme, aby nemocnice fungovali a aby sa zdravotná starostlivosť poskytovala bez odkladu, chceme, aby deti chodili do škôl, aby sa mohli stretávať a tešiť sa zo života. Chceme pracovať, podnikať, oslavovať, zabávať sa a cestovať.

Všetky tieto naše túžby závisia od vývoja pandémie vo svete, v našej republike, v okrese, v obci a od toho, ako ochorenie zasiahne do každej rodiny. Farby a úrovne v COVID automate a dopad na náš osobný, pracovný, spoločenský život a stav celej krajiny sú priamo závislé od predchádzajúcich ukazovateľov.

Rozhodnutiu ísť sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 môžu predchádzať obavy, strach, neistota, neoverené, ba až priam toxické informácie najmä zo sociálnych sietí. Plne chápeme Vaše obavy a preto Vám aj naďalej poskytneme poradenstvo v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 na telefónne číslo 0905439 276. Ak máte otázky, s dôverou sa  môžete obrátiť aj na svojho ošetrujúceho lekára.

Ak sa rozhodnete, že sa chcete zaočkovať, môžete sa zaregistrovať na stránke www. korona.gov.sk alebo prísť bez registrácie. Oznamujeme Vám, že na očkovacej ambulancii v NsP sv. Barbory v Rožňave v aktuálnom v 42. týždni očkujú osoby nad 16 rokov veku aj bez objednania vakcínou Comirnaty (BioNTech-Pfizer) v stredu (20.10.2021) v čase 07.30-10.30 a v piatok (22.10.2021) v čase 07.30-10.30. Osoby vo veku 16-18 rokov musia prísť na očkovanie so svojím zákonným zástupcom.

V prípade záujmu o očkovanie detí (od 12 do16 rokov) bez registrácie je potrebné si termín dohodnúť  s p. Štérovou (0915 332 080 v prac. čase od 07.00-15.30) alebo môže prísť na očkovanie zákonný zástupca s dieťaťom bez objednania po ukončení očkovania osôb nad 16 rokov v stredu (20.10.2021) v čase  10.35-11.00  a v  piatok (22.10.2021) v čase  10.35-11.00.

Informácie o výjazdovom očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson&Johnson, ktoré realizuje Košický samosprávny kraj nájdete na stránke: https://web.vucke.sk/sk/ . V aktuálnom 42. týždni do nášho okresu mobilný očkovací autobus  nepríde. Ak sa chcete zaočkovať, ale neviete sa na očkovanie dostaviť, kontaktujte prosím vedenie samosprávy vašej obce. Informácie o očkovaní detí s vážnymi diagnózami od 5 rokov veku a  o očkovaní 3. dávkou nájdete tiež na stránke www.korona.gov.sk .

Vážení občania, touto cestou vás prosíme, aby ste dodržiavali opatrenia, aby ste dodržiavali známe R.O.R – ruky, odstupy, rúška, aby ste počúvali odborníkov  a aby ste sa dali čím skôr proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať. Ďakujeme vám!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Translate »