Aktuality

Prvý školský deň v Dobšinej privítal takmer tisícku študentov

 

Základné a stredné školy po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili svoje brány v pondelok 05. septembra 2022 a tým sa začal nový školský rok 2022/2023. V tomto školskom roku bude tieto školy navštevovať na celom Slovensku dovedna viac ako 704- tisíc žiakov. Do školských lavíc zasadne vyše 60-tisíc prvákov základných škôl. Všetci žiaci sa v tento deň vďaka priaznivému počasiu sústredili na nádvoriach svojich škôl, na ktorých zazneli slávnostné príhovory. V tomto duchu to prebiehalo aj v Dobšinej, kde žiakov privítali riaditelia a učiteľský zbor miestnych škôl, spolu so zástupcami mestskej samosprávy.

Najpočetnejšia Základná škola v Dobšinej svoje brány otvorila o 9-tej hodine. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy, Mgr. Jaroslava Hutníka a primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka sa do svojich tried odobralo presne 640 žiakov. Do lavíc v prvom ročníku zasadlo dovedna 124 prvákov v šiestich triedach. ZŠ v Dobšinej má v tomto školskom roku 30 tried z toho 16 na prvom stupni a 14 tried na druhom stupni.

Podobný priebeh malo otvorenie školského roka 2022/2023 aj na SOŠ techniky a služieb, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), kde školu momentálne navštevuje 179 študentov v 8 maturitných triedach.

Na Spojenej škole, Nová 803 Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navštevuje školu 178 študentov v 17 triedach. V Dobšinej sa do škôl pôsobiacich na jej území odobralo dovedna 997 žiakov základných a stredných škôl. Nezabúdajme ani na tých najmenších, ktorí sa na povinnú školskú dochádzku iba pripravujú v dvoch materských školách na území nášho mesta. V materskej škole na Ul. SNP sa do štyroch tried odobralo 80 škôlkarov a na Materskej škole na Ul. P.J. Šafárika je rovnako v štyroch triedach 82 škôlkarov.

Dodajme, že v novom školskom roku budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou. Do lavíc žiaci zasadnú bez ´povinnosti nosenia rúšok, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy v prípade zlej pandemickej situácie bude mať možnosť zatvoriť triedu na päť dní, či vyhlásiť chrípkové prázdniny. Ranný filter zostáva len pre materské školy, na základných a stredných školách táto povinnosť nebude. V príspevku vám prinášame aj prehľad termínov prázdnin. Všetkým študentom naša redakcia praje veľa úspechov počas celého školského roka.

Text & foto: J. Karika

Translate »