Aktuality

Protipožiarne kontroly odhalili nedostatky

 

Dobrovoľný mestský hasičský zbor v Dobšinej každoročne v spolupráci s technikom požiarnej ochrany pani Věrou Krížovou, vykonáva na území mesta preventívne protipožiarne kontroly. Ich činnosť je neodmysliteľná hlavne v oblasti prevencie, ale aj ochrany majetku, pred možným rizikom vzniku potencionálnych požiarov.

 

Tento rok si svoju úlohu členovia mestského hasičského zboru zopakujú. V minulom roku boli  preventívne protipožiarne kontroly vykonané v čase od 1. októbra do 30. novembra 2012 a dovedna bolo skontrolovaných 170 objektov. Nedostatky boli zistené až v 22 prípadoch. Aj to poukazuje na potrebnosť protipožiarnych kontrol, ktoré môžu v konečnom dôsledku zachrániť životy. V troch  prípadoch Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených závažných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená  do 31. októbra 2013.

 

Ako sme sa dozvedeli, v devätnástich prípadoch boli nedostatky na cigánskej osade. Obyvatelia tam boli vyzvaní, aby zistené nedostatky,  ktoré ohrozujú životy a zdravie osôb žijúcich a pohybujúcich sa v blízkosti stavieb odstránili v termíne do 30.06. 2013.   Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly.   Ak  po uplynutí tohto termínu nedostatky odstránené nebudú, Mesto Dobšiná o tom  upovedomí stavebný úrad v Dobšinej.

 

Primátor mesta Karol Horník (Smer-SD) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z októbra minulého roka poveril vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol technika požiarnej ochrany Věru Krížovú a členov Mestského hasičského zboru, ktorí absolvovali zodpovedajúce školenie na výkon kontrol a to Ľuboša Vlčeka a Michala Néhrera. Tohto roku sa kontroly budú vykonávať  v meste Dobšiná v súpisných číslach od čísla 2 až po 324.

 

Preventívne protipožiarne kontroly v meste sa vykonávajú podľa vopred stanoveného ročného plánu. Tento plán je možné v odôvodnených prípadoch doplniť. Ročný plán obsahuje zoznam kontrolovaných subjektov. Lehota na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte. V kalendárnom roku 2013 je plánovaná kontrola v    259–tich nehnuteľnostiach.

 

Ilustračné foto: Redakcia MD

Zoznam objektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol 2013

P. č.

Súpisné

číslo:

Vlastník /užívateľ/ objektu:

Ulica:

1.

2

Lipták Milan

Rybárska

2.

3

Kolpaská Viera

Rybárska

3.

4

Rybáreň

Rybárska

4.

5

Černická Eva

Rybárska

5.

6

Kortišová Juliana

Rybárska

6.

7

Ing. Belák Ján

Rybárska

7.

8

Zahoranský Štefan

Rybárska

8.

9

Zahoranská Mária

Rybárska

9.

10

Barnák Ondrej

Rybárska

10.

11

Garan Roman

Rybárska

11.

12

Ubytovacie zariadenie – Dobšinka

Rybárska

12.

13

Garan Michal

Rybárska

13.

14

Pavlík Ján

Rybárska

14.

15

Šmelková Vilma

Rybárska

15.

17

Mišánko Karol

Rybárska

16.

18

Filiczky Radoslav

Turecká

17.

19

Parajka Štefan

Turecká

18.

22

Manker Alexander

Turecká

19.

23

neobývaný

Turecká

20.

24

Vlček Ľudovít

Turecká

21.

25

Kožiak František

Turecká

22.

26

Haniščák Jozef

Turecká

23.

27

Jendrál Vladimír

Turecká

24.

28

Čiško Pavol

Turecká

25.

29

Kotlár Róbert

Turecká

26.

30

Rigo Gejza

Turecká

27.

31

Lukáč Ján

Turecká

28.

32

Horváth Štefan

Turecká

29.

33

Biačko Ján

Turecká

30.

34

Neobývaný

Turecká

31.

35

Ing. Oros Roman

Turecká

32.

36

Ing. Bachňák Marián

Turecká

33.

38

Černická Anna

Turecká

34.

39

Oravcová Monika

Turecká

35.

40

Hudák Jozef

Turecká

36.

41

Boroš Ján

Turecká

37.

42

Macková Magdaléna

Turecká

38.

43

Oravcová Margita

Turecká

39.

 

Mráz Ján

Turecká

40.

44

Prevádzková budova

Turecká

41.

47

Kirschnerová Jana

Turecká

42.

48

Demko Viktor

Turecká

43.

 

Klausmanová Júlia

Turecká

44.

 

Pamula Peter

Turecká

45.

49

Mihók Ondrej

Turecká

46.

50

Peško Ján

Turecká

47.

51

Šoltés Ján

Turecká

48.

53

Paulík Gejza

Turecká

49.

55

Repaský Štefan

Turecká

50.

56

Kašpar Martin

Turecká

51.

57

Hlaváčik Peter

Turecká

52.

59

Ungerová Anděla

Turecká

53.

60

Ferko Ján

Turecká

54.

61

Quitko Ján

Turecká

55.

62

Mako Igor

Turecká

56.

65

Ondrejová Ema

Turecká

57.

69

neobývaný

Turecká

58.

70

Malinová Gertrúda

Turecká

59.

71

Gažiková Helena

Turecká

60.

72

Kašpar Jaroslav

Turecká

61.

73

Rigo Jaroslav

Turecká

62.

74

Kašpar Ondrej

Cintorínska

63.

75

Mirgáč Ján

Cintorínska

64.

76

Király Ľudovít

Cintorínska

65.

77

Suchý Ján

Cintorínska

66.

78

Rigová Oľga

Cintorínska

67.

80

Kašpar Slavomír

Cintorínska

68.

81

Kotlár Milan

Cintorínska

69.

83

Kašpar Martin

Cintorínska

70.

84

Červenáková Monika

Cintorínska

71.

85

Tomi Pavol

Zimná

72.

86

neobývaný

Zimná

73.

87

Ferko Ján

Zimná

74.

88

Červenka Jozef

Zimná

75.

89

Krága Martin

Zimná

76.

90

Valentková Anna

Zimná

77.

91

Bubenčíková Helena

Zimná

78.

92

Švarc Jaroslav

Zimná

79.

93

Kostka Zelina Ján

Zimná

80.

94

Červenák Juraj

Zimná

81.

97

Danielisová Šárka

Zimná

82.

98

Danielis Igor

Zimná

83.

99

Danielis Ján

Zimná

84.

100

Banícky dom

Zimná

85.

101

Sklad Emes

Zimná

86.

102

Rudný Juraj

Zimná

87.

103

Kostka Zelina Ján

Zimná

88.

106

Evanjelický kostol

Zimná

89.

107

Fara

Zimná

90.

108

Mgr. Gdovin Radovan

Zimná

91.

109

Opremčák Vojtech

Zimná

92.

110

Krivanská Cecília

Zimná

93.

112

Driziová Emília

Zimná

94.

113

Gono Štefan

Zimná

95.

114

Červenák Peter

Zimná

96.

115

Suchý Matej

Zimná

97.

117

Petráš Peter

Zimná

98.

118

Útulok

Zimná

100.

119

Repaský Jozef

Zimná

101.

120

Ferko Juraj

Zimná

102.

121

Palkov dom

Zimná

103.

122

Černická Anna

Zimná

104

123

Laurincová Viktória

Zimná

105.

124

Vilimová Mária

Zimná

106.

333

Holmok Gejza

Zimná

107.

125

Prevádzková budova VEZ

Zimná

108.

129

Vešelényiová Mária

Zimná

109.

133

Gregová Mária

Zimná

110.

134

Bendík Štefan

Zimná

111.

135

Eltschläger Dezider

Zimná

112.

136

Lipták Vladimír

Zimná

113.

137

Havrilošiová Adela

Zimná

114.

138

Kotlár Milan

Zimná

115.

139

Červenák Štefan

Zimná

116.

140

Mikulová Regína

Zimná

117.

141

Ferková Jana

Zimná

118.

142

Macula Peter

Zimná

119.

143

Ferko Dušan

Zimná

120.

144

Kotlár Štefan

Zimná

121.

145

Harmatha Tibor

Zimná

122.

147

Fajdek Andrej

Zimná

123.

149

Tolnai Štefan

Zimná

127.

153

Kašpar Štefan

Zimná

128.

155

Gábor Vladimír

Zimná

129.

157

Holmoková Dana

Zimná

130.

158

Červenák Andrej

Zimná

131.

159

Kašpar Jozef

Zimná

132.

160

Ducková Oľga

Zimná

133.

161

Značková Erika

Zimná

134.

162

Priatka Ondrej

Zimná

135.

163

Domaničová Zdena

Zimná

136.

165

Václavík  Ladislav

Zimná

137.

168

neobývaný

Zimná

138.

169

Gaži Ján

Zimná

139.

170

Holmok Dezider

Zimná

140.

171

Fusko Jozef

Zimná

141.

172

Dunka Peter

Zimná

142.

174

Fehérová Hildegarda

Zimná

143.

175

Pittnerová Helena

Zimná

144.

176

Agrochov

Zimná

145.

177

Zuzana Fusková – Pohostinstvo

Zimná

146.

178

Pani Lászlová

Zimná

147.

181

Grančák Stanislav

Zimná

148.

182

Ambróz František

Zimná

149.

184

Holmok Dezider

Zimná

150.

185

Chovancová Mária

Zimná

151.

186

Katolícky kostol

Zimná

152.

187

Fara

Zimná

153.

188

Kováč Vladimír

Zimná

154.

189

Štempel Štefan

Zimná

155.

193

Fajdek Ján

Zimná

156.

195

Nohavičková Štefánia

Zimná

157.

197

Šmelko Emil

Zimná

158.

199

Kotlár Viktor

Zimná

159.

200

Kotlár Viktor

Zimná

160.

201

Kotlár Milena

Zimná

161.

202

Kotlár Matúš

Zimná

162.

204

Červenák František

Zimná

163.

206

Kotlár Ambróz

Zimná

164.

207

Rigo Gejza

Zimná

165.

209

Mirgáč Ondrej

Zimná

166.

355

Mirgáč Jaroslav

Zimná

167.

210

Kotlár Jaroslav

Zimná

168.

212

Burger Pavol

Zimná

169.

214

Turzák Štefan

Zimná

170.

215

Valentko Ondrej

Zimná

171.

218

Hutník Milan

Zimná

172.

219

Slivková Ema

Zimná

173.

222

Vranecová Katarína

Zimná

174.

224

Mako Martin

Zimná

175.

226

Rozložník Ondrej

Zimná

176.

228

Neubauer Michal

Zimná

177.

229

Štempelová Katarína

Zimná

178.

231

Kotlár Ondrej

Zimná

179.

233

Ferko Ladislav

Zimná

180.

236

Macula Zoltán

Zimná

181.

237

Rigo Bohuš

Zimná

182.

238

Fürješová Emília

Zimná

183.

239

Červenák Martin

Zimná

184.

240

Kotlár Miroslav

Zimná

185.

241

Kotlár Jaroslav

Zimná

186.

243

Gábor Alfréd

Zimná

187.

244

Kotlár Ladislav

Zimná

188.

245

Kotlár Jozef

Zimná

189.

246

Kotlár Jozef

Zimná

190.

247

Kotlár Milan

Zimná

191.

248

Švarc Ondrej

Zimná

192.

249

Vilimová Andrea

Zimná

193.

250

Krága Miroslav

Zimná

194.

251

Máliková Jozefína

Zimná

195.

252

Valentko Gejza

Zimná

196.

253

Rigo Robert

Zimná

197.

254

neobývaný

Zimná

198.

255

Molčan Ján

Zimná

199.

256

Sklenár Ľudovít

Zimná

200.

257

Čonka Robert

Zimná

201.

258

Kotlár František

Zimná

202.

259

Ferko Ján

Zimná

203.

261

Gábor Maroš

Zimná

204.

262

Harenčárová Oľga

Zimná

205.

263

Kašpar Ján

Zimná

206.

264

Kašpar Ján

Zimná

207.

265

Kotlárová Ružena

Zimná

208.

266

Kašpar Jozef

Zimná

209.

267

Červenák Gustáv

Zimná

210.

268

Krága Miroslav

Zimná

211.

269

Maková Eva

Zimná

212.

270

Lelková Adela

Zimná

213.

271

Leskovjanská Zuzana

Zimná

214.

273

Gunár Štefan

Zimná

215.

274

Bobáček Ondrej

Zimná

216.

275

Kotlár Ján

Zimná

217.

276

Červenáková Mária

Zimná

218.

278

Gaži Ladislav

Zimná

219.

279

Bubenčík Milan

Zimná

220.

280

Eltschlägerová Mária

Zimná

221.

281

Mako Martin

Zimná

222.

282

Kotlárová Šarlota

Zimná

223.

283

Červenák Martin

Zimná

224.

285

Kotlár Ladislav

Zimná

225.

286

Lakatošová Anna

Zimná

226.

287

Kotlárová Helena

Zimná

227.

288

Novotný Jozef

Zimná

228.

289

Horváth  Lucián

Železničná

229.

290

Červenák Ladislav

Železničná

230.

291

Červenák Ján

Železničná

231.

292

Gunár Alexander

Železničná

232.

294

Gono Vladimír

Železničná

233.

295

Ondrejčík Michal

Železničná

234.

296

Tokarčík Kamil

Železničná

235.

297

Kotlárová Silvia

Železničná

236.

298

Holmok Milan

Železničná

237.

299

Čipka Maroš

Železničná

238.

300

Čisar Jaroslav

Železničná

239.

301

Nezbeda Ernest

Železničná

240.

302

neobývaný

Mlynská

241.

303

Hronec Kuzma Ján

Mlynská

242.

304

Červenák Marián

Mlynská

243.

305

Gallo Ondrej

Mlynská

244.

306

Lipták Štefan

Mlynská

245.

307

Ďuríček Ondrej

Mlynská

246.

308

Revay Albert

Železničná

247.

309

Rogos  Petraško Pavol

Železničná

248.

310

Goceliak Peter

Železničná

249.

311

Hostinec Turzák

Železničná

250.

313

Peter Mathes

Železničná

251.

315

Horváth Milan

Železničná

252.

316

Kuchár František

Železničná

253.

318

Bukovinský Anton

Železničná

254.

319

Zvolenský Miroslav

Železničná

255.

320

Valentko Jaroslav

Jarková

256.

321

Rigo Igor

Jarková

257.

322

Turis Milan

Jarková

258.

323

Zahoranský Vladimír

Jarková

259.

324

Kotlár Ondrej

Jarková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »