Aktuality

Pripomíname si 76. výročie oslobodenia mesta Dobšiná

 

Mesto Dobšiná a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Dobšinej si dnes, 27.01.2021 pripomínajú 76. výročie oslobodenia mesta Dobšiná. Keďže je zakázané zhromažďovanie občanov pre pandemické opatrenia, za všetkých obyvateľov si toto významné výročie v dejinách nášho mesta pripomenul primátor, Ján Slovák položením venca k spomienkovej tabuli. Neskôr ale aj traja obyvatelia prejavili pekné gesto, keď podľa ich slov cestou na nákup symbolicky zapálili sviece pred historickou radnicou a po jednom ich položili k spomienkovej tabuli.

Ako to bolo v januári 1945 v meste Dobšiná nám bližšie povedal predseda ZO SZPB v Dobšinej, pán František Novotný, ktorý uviedol, že frontový život trval v celom okolí nášho regiónu. Dobšiná bola v tom čase preplnená nemeckým a maďarským vojskom. 22. decembra 1944 zažilo mesto bombardovanie. Večer bolo počuť silné detonácie. Bomby spadli vyše i niže mesta, avšak nestala sa škoda na ľudských životoch, ani na majetku.

V polovici januára sa stala Dobšiná zázemím frontu. Od Rožňavy prichádzalo do mesta viac a viac vojakov. 24. januára 1945 začali vojenské jednotky ustupovať. 26. januára napadol v Dobšinej veľký sneh, čo ústup ešte sťažilo. Cez Čuntavu sa nedalo presúvať, všetko sa hrnulo cez Stratenú. Cesta bola preplnená.

Rumunské oddiely sa blížili. Posledné vojenské zrážky mali útočiace rumunské oddiely so zadným vojom Nemcov ešte 26. januára niže nášho mesta. Večer už bolo mesto úplne prázdne. Všade panovalo ticho a čakalo sa na dni oslobodenia. Po polnoci došli do mesta prvé oddiely Rumunov, čo bolo pre mnohých občanov prekvapenie, pretože sa očakávali ruskí vojaci. Ráno 27. januára 1945 vtiahli rumunské oddiely do mesta celkom. Hneď za rumunskými jednotkami prišli do mesta aj ruské oddiely.

Potom už všetci obyvatelia vyšli zo svojich úkrytov a začal sa po časoch strádania a netrpezlivého očakávania nový, slobodný život. Oslobodenie mesta sa stalo skutkom. Nikdy na tento pre nás tak významný deň nezabudneme, dodal pán František Novotný.

Text: F. Novotný & J. Karika, Foto: JK

Translate »