Aktuality

Primátorov vyšší plat a financie na Alweg

 

Aj takto by sa dalo zhrnúť v podarí 17.-náste Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo včera. Prvým bodom bola kontrola plnenia uznesení. Hlavná kontrolórka mesta Dobšiná, Mgr. Eva Mihóková v jej správe prezentovala plnenie uznesení, kde konštatovala, že všetky uznesenia sú riadne plnené a jej zistenia nekonštatujú žiadne nesplnené uznesenia čo Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením na vedomie. Nasledovala správa následnej finančnej kontroly, kde sa v jej závere poukázalo na fakt, že Spoločnosť Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. vykázala za rok 2011 stratu 2 211 eur.

 

 

Vývoj výsledku hospodárenia spoločnosti vraj nie je priaznivý.  MsZ odporučilo Podniku služieb Dodržiavať plán nákladov a výnosov na rok 2012, dodržiavať úsporné opatrenia v roku 2012 a konateľ spoločnosti Tibor Harmatha dňa 15.5.2012 uzavrel s Mestom Dobšiná dohodu o splátkach dlžnej sumy 10 000 eur za prenájom parkoviska v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. Termín úhrady nedoplatku bol dohodnutý na 31.12.2014. Výška prvej splátky v máji 2012 činí 390 eur. Dňa 18.5.2012 bola splátka uhradená.   V treťom bode poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok 2012.

 

Ďalej informovala prítomných vedúca finančného odboru Janka Šrenkelová o prvej úprave rozpočtu mesta, kde záverom skonštatovala: „Touto úpravou sa dosiahne celkový rozpočet mesta na rok 2012 v príjmoch3 562 854 €, vo výdavkoch taktiež v sume 3 562 854 €, teda ide o vyrovnaný rozpočet.Pri posudzovaní stavu rozpočtu bez finančných operácií je rozpočet po prvej úprave navrhnutý ako prebytkový v hodnote plus 183 653 €, čo bude použité na financovanie výdavkov finančných operácií, splátky istín prijatých úverov na zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov. 

.

Azda najhorúcejším, taktiež najkontroverznejším bodom dnešného zastupiteľstva sa stala rekonštrukcia chatovej osady Alweg. Mestská rada (MsR) na základe stanovísk komisií pi Mestskom zastupiteľstve odporučila neschváliť rekonštrukciu nehnuteľnosti, čo odôvodnil slovami prednosta Stanislav Holienčík:„Pán poslanec Ján Slovák vypracoval a predložil návrh na rekonštrukciu Alvegu Dobšiná. Osem komisií MsZ vyjadrilo stanovisko k predmetnému materiálu MsR sa zaoberala stanoviskami komisií a zhodnotila, že 4 komisie jednoznačne nevidia účelnosť využitia možných investovaných prostriedkov v tomto objekte.

 

Dve komisie odporúčali rekonštrukciu len, keď sú voľné finančné prostriedky, jedna komisia neodporúča rekonštrukciu, len ponechať v udržiavacom režime. Komisia kultúry sa vyjadrila, že bude hľadať možnosti v rámci tejto rekonštrukcie rekreačného zariadenia. Mesto v rozpočte nemá finančné prostriedky viazané na tento účel. Na základe stanovísk a po zvážení všetkých argumentov MsR neodporúča rekonštrukciu Alwegu Dobšiná a posudzuje ju v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ako neefektívne a nehospodárne využitie finančných prostriedkov mesta.“ Dokončil prednosta a aká bola atmosféra v zasadacej miestnosti a bezprostredné reakcie poslancov môžete vidieť v našom videu.

{youtube}FrXK9jFDHr0{/youtube}

Pre presnosť dodajme, že Mestské zastupiteľstvo napokon aj napriek negatívnym odporúčaniam komisií po tlaku poslancov Slováka, Goreja, Demka a Dúdorovej napokon zmenilo pôvodne pripravené uznesenie na: „Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestkej rade a na základe stanovísk komisií pri Mestskom zastupiteľstve,  berie na vedomie návrh na rekonštrukciu Alweg Dobšiná , ukladá hľadať  finančné možnosti, ktoré by umožnili rekonštrukciu.“ Termín je stály a zodpovedná je pani Lenkeyová ako projektová manažérka  a celý odbor výstavby.

 

Ďalším bodom bol plat primátora mesta. Ten sa mu mal opäť zvýšiť keďže jeho plat sa upravuje podľa násobkov mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, ktorá v roku 2011 činila 786 eur. Poslanec Slovák (nezávislý) vyzval primátora Karola Horníka (Smer-SD), aby sa vzdal nadštandardného 35%-tného navýšenia svojho platu. Horník jeho argumenty odmietol a odôvodnil všetko slovami, ktoré si môžete pozrieť vo videu. Na primátora reagoval aj nespokojný občan mesta, miestny podnikateľ Radovan Žori, ktorý sa otvorene primátora spýtal na jeho zásluhy v dodnes nedotiahnutých oblastiach. Poslanci navýšenie primátorovho platu nakoniec schválili, proti boli iba poslanci Slovák, Gorej a Dúdorová. 

{youtube}ib6UQNdeTeQ{/youtube}

Dodajme, že plat primátora bez odmien poslanca v Košickom samosprávnom kraji a iných orgánoch činí z mestského rozpočtu tieto mesačné výdaje: Plat primátorovi mesta od 01. 01. 2012 sa prepočítava z novej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva, ktorá je za rok 2011 v sume 786 , čo prestavuje: § 4 ods. 1/  násobok 2,34 krát 786  = 1 839,24 zaokrúhľuje sa na celé eurá nahor a ďalej zvýšenie podľa § 4 ods. 2  sa vypočíta 1840 krát 35% =  644. Plat spolu je teda v sume 2 484 €.

 

Foto & video: Redakcia MD

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »