Aktuality

Primátor Dobšinej J. Slovák: V Akčnom pláne vidím veľký význam

 

V súvislosti s prípravou Akčného plánu okresu Rožňava (APRV) iniciovala dobšinská samospráva stretnutie podnikateľských subjektov pôsobiacich v meste Dobšiná, pod záštitou primátora mesta, Jána Slováka, na začiatku júna 2016 (na zábere). APRV je strategickým dokumentom na obdobie 5 rokov. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť nové, trvalo udržateľné pracovné miesta v zaostávajúcich 12 okresoch na Slovensku a zvýšiť šance na zamestnanie v rámci ich bydliska. Cieľom stretnutia samosprávy s podnikateľmi, bolo oboznámenie sa s cieľmi APRV a otvorenie diskusie o možnosti predloženia projektových zámerov podnikateľských plánov, či už v oblasti poľnohospodárstva, strojárstva, lesníctva, ako aj cestovného ruchu. Predloženie návrhov bolo podmienené pri cestovnom ruchu vytvorením minimálne 5 trvalo udržateľnými pracovnými miestami a v ostatných odvetviach minimálne 10 pracovnými miestami.

Zástupcovia nášho okresu sa zúčastnili na celoštátnej porade v Banskej Bystrici, kde im bolo odporučené sformovať akčnú skupinu okresu pozostávajúcu z predstaviteľov samosprávy, miestnej štátnej správy, zástupcov podnikateľskej sféry a občianskych združení. Skupina, ktorej členmi sú z nášho mesta  primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák a pracovníčka Mestského úradu Bc. Darina Chovancová, vypracovala analýzu nepriaznivého stavu, identifikovala rozvojový potenciál, určila prioritné oblasti a vypracovala podklady pre návrh Akčného plánu rozvoja okresu a spracovala všetky projektové návrhy. Následne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vymenuje 7 člennú Radu pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rožňava, ktorá bude koordinovať aktivity implementácie Akčného plánu, tvoriť platformu pre formulovanie ekonomických a sociálnych politík, vrátane sociálnej integrácie.

Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, sa pre Dobšinské noviny vyjadril, že v kvalitne vypracovanom Akčnom pláne vidí veľký potenciál: „Prísľub vlády je, že do nášho okresu príde niekoľko desiatok miliónov eur. Tým, že vláda schváli Akčný plán, bude náš okres zvýhodňovaný pri štrukturálnych fondoch, eurofondoch a dotáciách, kde súčasťou podpory je aj regionálny príspevok. V Akčnom pláne vidím veľký význam a zmysel, pretože tento plán vzniká takpovediac zdola, kde vláda reaguje na to, čomu sme schopní sa venovať a čo dokážeme produkovať v našej oblasti. Do 15. septembra tohto roku by sme mali mať všetko vypracované.“

Za mesto Dobšiná boli zahrnuté do APRV tieto návrhy: Zvoz komunálneho odpadu s jeho 100 %-ným triedením, ktorého partnermi budú aj obce Spoločného obecného úradu Dobšiná, ďalším je založenie sociálneho podniku so zameraním na murársku a stolársku činnosť. V návrhoch nájdeme aj zriadenie historického baníckeho múzea mesta, tiež výstavbu nízkoštandardných sociálnych bytov. V Akčnom pláne je zahrnutá aj výstavba novej materskej školy, vybudovanie prístavby v základnej škole a rekonštrukcia zdravotného strediska. Niektoré z týchto návrhov budú podporované priamo Regionálnym príspevkom.

Veľkým prínosom by podľa primátora, Jána Slováka, malo byť aj nové tréningové centrum, kde by miesto na prax našli absolventi kurzov, či remeselných študijných odborov. Projektovým zámerom za mesto Dobšiná, pri ktorom je partnerom aj Spoločný obecný úrad Dobšiná je zhodnotenie zbytkov po ťažbe a inej drevnej biomasy (rýchlo rastúcich drevín, piliny, odrezkov…) formou klátikovania, briketovania, peletovania a štiepkovania v spolupráci so spoločnosťou Mestské lesy Dobšiná spol. s r. o.. Celkovo by v rámci týchto návrhov mesta a obcí Spoločného obecného úradu Dobšiná mohlo vzniknúť niekoľko desiatok pracovných miest. Z podnikateľskej oblasti vzišli viaceré návrhy a najpočetnejšími, vzhľadom na možné vytvorenie nových pracovných miest, sú spracovanie azbestového serpentinitu (odhadovaných 100 pracovných miest) a  zaujímavým podnikateľským návrhom je aj výroba strešných profilov v areáli Kovostroj s.r.o. (odhadovaných 95 pracovných miest). V podnikateľskej oblasti na území nášho mesta by mohlo vďaka podpore APRV vzniknúť mnoho nových pracovných miest.

Text & foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »