Kultúra

Prihláste sa na šiesty ročník Dobšinskej noty aj vy!

 

Mesto Dobšiná, v spolupráci s H2 SECURITY a Centrom voľného času Dobšiná organizuje 26.apríla 2019 šiesty ročník oblastnej speváckej súťaže v speve modernej piesne pod názvom  „Dobšinská nota“. Spevácka súťaž má charakter jednokolovej súťaže, v ktorej sa stretávajú amatérski speváci rôznych vekových kategórií.

  1. kategória: 0 až 10 rokov
  2. kategória: 11 až 18 rokov
  3. kategória: 18 až 100 rokov

V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť do 20. apríla 2019

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Súťažiaci  predvedú jednu pieseň s hudobným podkladom alebo sa môžu sami doprevádzať hudobným nástrojom. Hudobný podklad je potrebné priniesť so sebou na CD nosiči (bez spevu), na ktorom bude čitateľne napísané meno súťažiaceho. Každý účastník si musí vybrať modernú pieseň (slovenská nie je podmienkou). Poradie vystúpenia súťažiacich bude určené losovaním pri prezentácii. V každej kategórii bude vyhlásené prvé, druhé a tretie miesto a tiež bude vyhlásená cena diváka. Členovia poroty budú odborníci z oblasti hudby, spevu a kultúry.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: Termín konania súťaže: 26. apríla 2019,  Miesto: Kultúrny dom v Dobšinej,  Príchod a prezentácia účastníkov: 14:00 hod.,  Otvorenie súťaže: 15.00 hod., Cestovné si hradí každý účastník sám alebo vysielajúca organizácia. *Prihlášky prosíme zasielať do 20. apríla 2019 na e-mail: cvc@centrum.sk, Informácie na  t.č. 058/7941 340

Súbor na stiahnutie: Prihláška – Dobšinská nota 2019

Translate »