Aktuality

Prázdninový výlet s komunitným centrom

 

Dňa 16. 8. 2022 pracovníčky KC zorganizovali pre deti výlet do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Na tento výlet prispeli rodičia detí prostredníctvom burzy letného oblečenia, ktorá sa konala v komunitnom centre. Deti si mohli precvičiť svoje fyzické zručnosti, obratnosť a odvahu pri preliezaní lán v TARZÁNII. Navštívili aj ranč na Samelovej lúke, kde sa povozili na koňoch. Zároveň sa oboznámili so starostlivosťou o kone a ostatné domáce zvieratká, ktoré na tomto ranči sú. Z výletu sa deti vrátili spokojné, šťastné a obohatené o nové zážitky. Zároveň by sme radi poďakovali pánovi primátorovi mesta Jánovi Slovákovi, ktorý nám zabezpečil autobus.

KC Dobšiná

Translate »